Současný stav diagnostiky cystické fibrózy


Contemporary State of the Diagnosis of Cystic Fibrosis

Cystic fibrosis (CF) is a model of chronic disease that received in last several years worldwide attention ofnumerous scientists. The identification of the CFTR gene enabled more detailed investigations of CF pathogenesisand opened the possibility of novel therapeutic approaches. In addition, hopes of casual treatment became morerealistic. By providing early diagnosis, combined with modern treatment schemes, CF patients may remain inoptimal status and thus potentially profit from the upcoming fundamental changes in CF therapy.The basis of diagnosis remains clinical suspicion. It is based on the presence of characteristic respiratory and/orgastrointestinal symptoms, on the occurrence of CF in the family and/or on positive screening results. Recently,we are diagnosing an increasing number of atypical or monosymptomatic forms of CF such as: chronic „idiopathic“pancreatitis, chronic sinusitis or obstructive azoospermia. Currently, it is possible to diagnose CF solely on thebasis of positive family history and/or based on a positive screening test. The diagnosis of CF is confirmed bylaboratory detection of two disease-causing CFTR mutations, observation of increased sweat chloride concentra-tions (> 60 mM) and/or changes in transepithelial nasal potential differences (NPDs). Although, the sweat testremains as a basis of CF diagnosis, border-line or even negative sweat chloride concentrations do not rule out thediagnosis of CF in a patient with positive clinical findings and/or with two CFTR mutations in his/her CFTR gene.Similarly, we cannot exclude the diagnosis of CF in a patient where we did not detect any CFTR mutation, but whohas high sweat chloride concentrations.Auxillary laboratory examinations, that may help to establish the diagnosis of CF in suspicious or controversialcases, include: pancreatic function tests, evidence of Pseudomonas aeruginosa infection or presence of anothermicroorganism typical for CF, typical X-ray features, lung obstruction detected by pulmonary function tests(PFTs) and finally the presence of azoospermia in males.

Key words:
cystic fibrosis, sweat tests, molecular-genetic diagnosis, CFTR gene


Autoři: V. Vávrová;  M. Macek, Jr.
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc. Molekulárně-genetická laboratoř Centra pro cystickou fibrózu. Ústav biologie a lékařské genetiky, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Goetz, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (5): 220-226.
Kategorie: Články

Souhrn

Cystická fibróza (CF) je modelem chronického onemocnění, na které se v posledních letech soustředila nebývalápozornost vědců na celém světě. Objev genu umožnil podrobné studium patogeneze, zlepšení diagnostiky a přineslmožnosti nových léčebných postupů. Naděje na kauzální léčbu nabývají reálnou podobu. Včasná diagnostikaa následné intenzivní moderní léčení umožní nemocným s CF, aby se udržovali v co nejlepším stavu a aby mohlimít ze zásadního obratu v léčení co největší užitek.Základem diagnostiky je klinické podezření. Opírá se o přítomnost některého z charakteristických klinickýchrespiračních nebo gastrointestinálních příznaků, o výskyt nemoci v rodině nebo o pozitivní screening. V posled-ních letech přibývá atypických, případně monosymptomatických forem, z nichž nejznámější jsou recidivujícípankreatitidy nebo chronické sinusitidy nebo obstrukční azoospermie. Dnes lze diagnostikovat CF i u osoby, kteránemá žádné klinické projevy a kde na možnost CF upozornil buď rodinný výskyt nebo screening.Diagnózu potvrdí laboratorní průkaz abnormality genu, který spočívá v zjištění vysoké koncentrace elektrolytův potu a/nebo v identifikaci dvou mutací, o kterých se ví, že působí CF, a/nebo ve změně transepiteliálního rozdílupotenciálů. Potní test zůstává základním kamenem diagnostiky, ale jeho hraniční nebo i normální hodnotyu nemocného s fenotypickými projevy CF a průkazem dvou mutací CF genu nevylučují diagnózu. Stejně taknevylučujeme CF u nemocného, u kterého jsme neprokázali žádnou známou mutaci, který však má vysokoukoncentraci elektrolytů v potu. K pomocným vyšetřením, která mohou ve sporných případech pomoci dia-gnostikovat CF, patří testy pankreatické funkce, průkaz Pseudomonas aeruginosa nebo jiného pro CF typickéhomikroba, charakteristický nález na rtg plic, obstrukce dýchacích cest při funkčním vyšetření a v neposlední řaděi obstrukční azoospermie.

Klíčová slova:
cystická fibróza, potní test, molekulárněgenetická diagnostika, CFTR gen

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se