Případ těžkého fetálního hydropsu na podkladě idiopatickéhointrauterinního uzávěru tepenné dučeje


A Case of Severe Foetal Hydrops Caused by Intrauterine Occlusion

The authors describe the case of a neonate with severe generalized hydrops. The cause was dextrolateral cardiacfailure associated with early closure of the foetal ductus arteriosus. The author discusses general causes of foetalhydrops, its diagnosis and general treatment. He emphasizes the possible risk of premature closure of the ductusarteriosus in conjunction with administration of prostaglandin antagonists to pregnant women. The presented casedemonstrates the high reactivity of the foetal and neonatal heart muscle to pressure and the ability of rapidanatomical reconstruction to normal even in case of severe hypertrophy of the cardiac musculature.

Key words:
ductus arteriosus, foetal hydrops, right-sided cardiac failure, hypertrophy of the neonatal heartmuscle


Autoři: V. Mendl;  J. Biolek;  P. Jehlička
Působiště autorů: Dětské a dorostové oddělení NsP Most, přednosta MUDr. J. Biolek
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (5): 208-210.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři popisují případ novorozence s těžkou formou generalizovaného hydropsu. Příčinou hydropsu bylopravostranné srdeční selhání při předčasném uzávěru fetální tepenné dučeje. V práci jsou uvedeny obecné příčinyfetálního hydropsu, diagnostika a rámcová léčba. Je zdůrazněno možné riziko předčasného uzávěru tepenné dučejev souvislosti s podáváním antagonistů prostaglandinů gravidním ženám. Uvedený případ zároveň demonstrujemimořádnou reaktibilitu myokardu plodu a novorozence na tlakovou zátěž a schopnost rychlé anatomicképřestavby k normálu i při těžké hypertrofii srdeční svaloviny.

Klíčová slova:
tepenná dučej, fetální hydrops, pravostranné srdeční selhání, ascites, hypertrofie myokardunovorozence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se