Kostní metabolismus u některých endokrinopatií


Bone Metabolism in Some Endocrinopathies

The authors investigated the osteoblastic and osteoclastic activity in female patients with Turner’s syndrome(TS) and in children with congenital adrenal hyperplasia. In 23 girls with TS they recorded low osteocalcin values(2.33 ± 1.34 ng/ml). The osteocalcin levels in healthy girls were 11.68 ± 7.74 ng/ml. After treatment with GH theosteoblastic activity increased, the osteocalcin level reached values of 16.9 ± 4.93 ng/ml, a further increase wasrecorded after combined treatment with GH and oestrogens. Then the osteocalcin level was 23.7 ± 3.66 ng/ml. Theosteoclastic activity did not change after GH treatment but after combined treatment with GH and oestrogens theauthors recorded a reduced excretion of pyridinoline and deoxypyridinoline (deoxypyridinoline before treatment40.50 ± 5.6 mmol/mmol creatinine, after treatment with GH only 42.60 ± 4.9, after combined treatment with GHand oestrogens 29.80 ± 3.5 mmol/mmol creatinine). In patients with CAH there was also a low osteocalcin level(1.41 ± 0.6 ng/ml) although porosity of bone tissue was not found. In these patients some part was played byandrogens which may be raised also during substitution and suppression treatment.

Key words:
osteoblastic activity, osteoclastic activity, Turner’s syndrome, congenital adrenal hyperplasia,treatment with growth hormone, treatment with oestrogens


Autoři: L. Lisá;  M. Špaček
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK, FNsP Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Revmatologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. P. Pavelka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (4): 231-233.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zabývají sledováním osteoblastické a osteoklastické aktivity u pacientek s Turnerovým syndromem(TS) a u dětí s vrozenou adrenální hyperplazií. U 23 dívek s TS nalezli nízké hladiny osteokalcinu (2,33 ± 1,34ng/ml). Hladiny osteokalcinu u zdravých dívek byly 11,68 ± 7,74 ng/ml. Po léčbě GH došlo ke zvýšení osteoblastickéaktivity, hladina osteokalcinu dosáhla hodnot 16,9 ± 4,93 ng/ml, další zvýšení nastalo po kombinované léčbě GHa estrogeny, kdy hladina osteokalcinu byla 23,7 ± 3,66 ng/ml. Osteoklastická aktivita se neměnila při léčbě GH, alepři kombinované léčbě GH a estrogeny došlo ke snížení exkrece pyridinolinu a deoxypyridinolinu (deoxypyridi-nolin před léčbou 40,50 ± 5,6 mmol/mmol kreatininu, po léčbě jen GH 42,60 ± 4,9, po kombinované léčbě GHa estrogeny 29,80 ± 3,5 mmol/mmol kreatininu). U pacientů s CAH byla rovněž zjištěna nízká hladina osteokalcinu(1,41 ± 0,6 ng/ml), i když nebylo zjištěno prořídnutí kostní tkáně. U těchto pacientů se uplatnil vliv androgenů,které mohou být i při substituční a supresní léčbě zvýšeny.

Klíčová slova:
osteoblastická aktivita, osteoklastická aktivita, Turnerův syndrom, vrozená adrenální hyper-plazie, léčba růstovým hormonem, léčba estrogeny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se