Využití ultrazvukové denzitometrie u dětí s poruchou funkce ledvin


Ultrasound Densitometry in Children with Impaired Renal Function

Bone disease (BD) is a frequent finding in patients with chronic renal insufficiency. Early detection andtreatment of BD is necessary to prevent severe bone deformities. Recently, new techniques of dual energy X-rayabsorptiometry (DEXA) and ultrasound densitometry (UD) have been developed to measure bone mineral density(BMD). We studied 45 patients aged 14.9 ± 4.1 years with various stages of chronic renal insufficiency, all childrenunderwent DEXA and UD exam at the same time. BMD and bone mineral content (BMC) is decreased inpreterminal renal failure, dialysis and renal transplanted patients. Significant correlation was found betweenbroadband ultrasound attenuation (BUA) and site specific BMD and BMC evaluated by DEXA (r = 0.69, p = 0.001and 0.66, p = 0.01, respectively). Similarly, BUA predicted well the whole body BMD and BMC (r = 0.60 and 0.67,respectively). No correlation was found between UD and DEXA expressed in standard deviation scores.In conclusion, a significantly decreased bone mineral density was observed in preterminal renal failure, dialysisand transplanted patients. Parameters of ultrasound densitometry correlate well with site specific and whole bodymineral density and bone mineral content. Ultrasound bone densitometry offers an attractive, simple andnoninvasive prospective to evaluate bone quantity and quality in children.

Key words:
bone disease, chronic renal insufficiency, ultrasound densitometry, dual energy X-ray absorptio-metry DEXA


Autoři: J. Feber 1;  J. Janda 1;  J. Kouba 2;  J. Dušek 1;  E. Šimková 1;  J. Kreisinger 1;  T. Seeman 1;  K. Vondrák 1
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, 1přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Radiodiagnostické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, 2primář MUDr. P. Fencl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (4): 227-230.
Kategorie: Články

Souhrn

Kostní nemoc (KN) je poměrně častým nálezem u pacientů s chronickou renální insuficiencí (CHRI). Časnádiagnóza a adekvátní léčba KN může předejít těžkým kostním deformitám, které se mohou vyvinout v pokročilémstadiu CHRI. Klasický rentgenový snímek odhalí poruchu kostní denzity (KD) a kostní struktury až v pokročilémstadiu nemoci. Proto byly v poslední době k měření KD a kostní struktury vyvinuty nové metody: rentgenovádenzitometrie (DEXA) a ultrazvuková denzitometrie (UD). Vyšetřili jsme celkem 45 pacientů ve věku 14,9 ± 4,1let s různým stupněm CHRI, všichni pacienti byli paralelně vyšetřeni pomocí DEXA a UD. KD byla významněnižší u pacientů v preterminálním stadiu CHRI, pacientů na dialýze, ale i u pacientů po transplantaci ledviny vesrovnání s normální dětskou populací. Byla nalezena významná korelace mezi ultrazvukovým parametrem BUA(broadband ultrasound attenuation) a KD patní kosti stanovenou pomocí DEXA (r = 0,69, p = 0,001), stejně jakos obsahem kostní tkáně (BMC) patní kosti (r = 0,66, p = 0,01). BUA poskytuje rovněž poměrně dobrý odhadcelotělové kostní denzity (r = 0,60) a obsahu kostní tkáně v organismu (r = 0,67). Nebyla nalezena korelace meziUD a DEXA, pokud jsou hodnoty vyšetření vyjádřeny ve standardních směrodatných odchylkách.Závěr: Pacienti v preterminálním stadiu chronické renální insuficience, pacienti na dialýze a pacienti potransplantaci ledvin mají sníženou kostní denzitu. Parametry ultrazvukové denzitometrie poměrně dobře korelujís kostní denzitou patní kosti a celotělovým obsahem kostní tkáně měřeným pomocí rentgenové denzitometrie.Ultrazvuková denzitometrie představuje rychlou a jednoduchou neinvazivní metodu k odhadu kvantity a kvalitykostní tkáně.

Klíčová slova:
kostní nemoc, chronická renální insuficience, ultrazvuková denzitometrie, rentgenová denzito-metrie DEXA

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se