Vývoj kostí během prvního roku života u dětí s velmi nízkouporodní hmotností


Bone Development during the First Year of Life in Very Low Birth Weight Infants

Introduction:
In a previous study using dual energy X-ray absorptiometry (DXA) in very low birth weight(VLBW) infants at forty weeks of postconceptional age we still found low bone mineralisation.Objective: We studied bone development during the first year of life and investigated whether the mode ofsupplementation is satisfactory.Results: 25 VLBW infants were examined. Osteoporosis was common but severe forms of osteopathy ofprematurity were not found on clinical, laboratory and X-ray examination. A considerable increase of bone densitywas revealed by DXA during a 6 month’s period.Conclusions: 1. VLBW and ELBW infants still have at 40 weeks of postconceptional age a markedly lowermineral bone density despite mineral supplementation. However, supplementation prevents development of severeforms of osteopathy: deformations, bone fractures, linear growth deficit. 2. During 6 months following dischargebone density increased considerably although it was still below normal values. 3. There were no signs of ricketsin any child after the 6-month period. 4. Body length at 6 months of corrected age was slightly below normal lengthof full-term infants but the growth was higher than in full-term infants. 5. Further studies of bone developmentin VLBW children are needed.

Key words:
VLBW infants, bone development


Autoři: J. Dort 1;  V. Vyskočil 2;  E. Chvojková 1
Působiště autorů: Neonatologické oddělení FN, Plzeň, 1primář MUDr. J, DortOsteologické centrum, II. interní klinika FN, Plzeň, 2přednosta prof. MUDr. O. Topolčan, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (4): 200-202.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
V předchozí studii jsme prokázali s použitím DXA (absorpciometrie dvojím rtg paprskem) u nezralýchdětí s velmi nízkou porodní hmotností ještě ve věku kolem 40. postkoncepčního týdne výrazně sníženou minera-lizaci kostí ve srovnání s donošenými dětmi.Cíl: V této nové studii jsme se zabývali dalším vývojem kostních nálezů v průběhu prvého roku života. Otázkoubylo, zda použitý způsob suplementace je dostatečný.Výsledky: Bylo vyšetřeno 25 dětí s velmi nízkou porodní hmotností. Při obvyklém způsobu suplementacevápníkem, fosforem a D vitaminem byla běžným nálezem osteoporóza, těžké formy osteopatie nebyly zjištěnyklinickým, laboratorním ani rtg vyšetřením. Denzitometrie DXA prokázala výrazný nárůst denzity kostí během6 měsíců.Závěr: 1. Silně a extrémně nezralí novorozenci mají ve vypočteném termínu stále ještě významně nižší kostnídenzitu ve srovnání s novorozenci narozenými v termínu přes prováděnou suplementaci kostními minerály.Suplementace však zabrání rozvoji závažných forem osteopatie, jako jsou deformace, fraktury, těžší růstovýdeficit. 2. Během 6 měsíců po propuštění došlo k významnému zvýšení denzitometrických hodnot, které byly vevětšině případů stále ještě pod normou příslušnou věku. 3. U žádného dítěte souboru nebyly při závěrečnémvyšetření zjištěny klinické a laboratorní známky rachitidy. 4. Tělesná délka v 6 měsících korigovaného věku bylave srovnání s donošenými dětmi ještě lehce snížená, ale naopak růstová aktivita v tomto období byla vyšší nežu donošených. 5. Další sledování vývoje kostí u novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností je vhodné.

Klíčová slova:
novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností, vývoj kostí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se