Růstové faktory a kostní remodelace


Growth Factors and Bone Remodeling

There are two essential processes necessary for proper growth and maintenance of bone mass. These are boneresorption and bone formation. During childhood and adolescence, the bone formation exceeds bone resorption,in adults both processes are balanced, and during aging, resorption exceeds formation. Growth factors play anessential role in the coupling of bone formation to bone resorption. Bone matrix contains growth factors, producedby osteoblasts. In the process of bone resorption, the growth factors are released from the matrix and fromosteoclasts. Thus, the growth factors released during bone resorption act as paracrine agents on stromal cellsthereby generating more bone forming cells in proportion to the amount of bone resorbed. The amount of newlyformed bone is not only determined by the amount of growth factors released from matrix during resorption, butalso by the growth factors produced by both osteoblasts and osteoclasts. Some metabolic bone disorders resultfrom the uncoupling of bone formation to bone resorption. The reduction of growth factors thus plays an importantrole in the pathogenesis of metabolic bone diseases.

Key words:
growth factors, bone resorption, bone formation


Autoři: Š. Kutílek 1,2;  R. J. Fitzsimmons 2
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha, 1přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc. J. L. Pettis VA Medical Centre, Loma Linda, California, USA
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (4): 193-196.
Kategorie: Články

Souhrn

Pro růst kostní tkáně a její zachování jsou nejdůležitější dva procesy:
kostní resorpce a po ní následující kostníformace. V období dětství a dospívání převažuje kostní formace nad kostní resorpcí, v dospělosti jsou oba procesyv rovnováze, ve stáří dominuje resorpce. Růstové faktory mají nezastupitelnou úlohu v procesu spřažení kostníresorpce a kostní formace. Kostní matrix obsahuje růstové faktory, které jsou produkovány osteoblasty. V prů-běhu kostní resorpce jsou růstové faktory uvolňovány z resorbované tkáně a aktivních osteoklastů. Uvolněnérůstové faktory účinkují parakrinně na buňky stromatu a stimulují tvorbu osteoblastů. Růstové faktory, které senacházejí v kostní tkáni a které jsou uvolněny v průběhu resorpce, tak umožňují spřažení kostní resorpcea formace. Množství novotvořené kostní tkáně není pouze určováno množstvím růstových faktorů uvolněnýchv průběhu resorpce, ale též úrovní jejich produkce aktivními osteoklasty a osteoblasty. Některé metabolickéosteopatie jsou důsledkem porušeného spřažení kostní resorpce a formace. Redukce růstových faktorů tak hrajedůležitou úlohu v patogenezi metabolických chorob skeletu.

Klíčová slova:
růstové faktory, kostní resorpce, kostní formace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se