Cytopathologist is the best…
… to do more with even less


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 63, 2018, No. 4, p. 153
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

tímto číslem našeho časopisu otevíráme doškolovací sérii textů z oblasti diagnostické patologie, které jsme se v našem periodiku doposud věnovali jen okrajově - cytopatologii. Nastal však čas věci napravit. Předkládané texty by ale nikdy nevznikly bez laskavé pomoci přizvaných koeditorů - dr. O. Ondiče a zejména prof. J. Duškové, která s laskavostí sobě vlastní věnovala přípravě, tvorbě i recenzím textů největší úsilí. Oběma spolupracovníkům náleží od naší redakce za odvedenou práci veliké poděkování.

Jeden ze slavných výroků Ch. Darwina praví, že „není to ten nejsilnější, kdo přežije, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit“. A je to právě oblast cytopatologie, která se v proměnách medicíny posledních let výrazně přizpůsobuje novým trendům v diagnostice lidských onemocnění i měnícím se potřebám a charakteru vyšetřování. Cytopatologie dnes již není „jen“ prebioptickou metodou, cytologický materiál se vzhledem k bouřlivému rozvoji metod molekulární biologie stále častěji stává jediným a tedy i diagnostickým materiálem, ve kterém lze za pomoci průkazu specifických molekulárně genetických změn stanovit definitivní diagnózu. Navíc, stanovování molekulárního profilu nádorových buněk v cytologickém materiálu už dnes dokáže v určitých situacích indikovat pacienty k cílené biologické léčbě, čímž cytopatologie zachytila trend prudkého rozvoje personalizované medicíny.

V tomto čísle se po úvodních slovech prof. Duškové a po návodu na přežití od dr. Ondiče budeme věnovat karcinomu děložního hrdla a možnostem jeho prevence. V prvním textu z pera I. Kinkorové Luňáčkové a O. Májka jsou diskutovány základní statistické údaje o skríningu v ČR, typy skríningových strategií, hodnocení gynekologické cytologie dle Bethesda systému či HPV vakcinace. Navazující text K. Černé a J. Němcové se věnuje molekulárně genetickým metodám ve skríningu karcinomu děložního hrdla. Cytologickou sérii v tomto čísle uzavře text J. Duškové věnovaný cytologii výpotků v coelomových dutinách.

V příštím čísle se můžete těšit na texty o tenkojehlové aspirační biopsii štítné žlázy i slinných žláz, na pneumologickou cytodiagnostiku, na cytologii nádorů měkkých tkání či na aktuální pohled na močovou cytologii.

Kromě dvou zajímavých kazuistik, diagnostického kvízu a pravidelného Monitoru našeho oboru přinášíme v rubrice Kapitoly z historie také text J. Betlacha o setkání profesora Fingerlanda s budoucím nositelem Nobelovy ceny Dr. D. C. Gajduskem v Antverpách v roce 1959. Jakkoli je nobelista dr. Gajdusek kontroverzní postavou, rozhodli jsme se text publikovat zejména jako vzpomínku na vynikajícího českého patologa A. Fingerlanda.

Dále bych znovu rád upozornil na nově otevřenou občasnou rubriku, kterou jsme po vzoru některých zahraničních odborných časopisů nazvali „Resident short reviews“. Tyto krátké texty by se měly týkat určitého specifického problému v patologii a rubrika by měla sloužit jako platforma pro debutové publikace našich nejmladších kolegů v postgraduálním tréninku. Chcete-li si tedy vyzkoušet literárně zpracovat některé aktuální odborné téma našeho oboru i jaké to je, projít recenzním řízením v odborném časopise, dveře jsou pro vaše rukopisy otevřeny (podrobné informace najdete v prvním letošním čísle).


Přeji vám poučné a inspirativní čtení

J. Zámečník


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×