Vzpomínka na docenta MUDr. Mojmíra Nováka, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 5, p. 202
Kategorie: Osobní zprávy

Letos v červenci nás opustil pan docent Mojmír Novák. Bylo mu 90 let. Desítky let se účastnil pravidelných zasedání Sekce dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy při ČDS ČLS JEP. Jeho rady a názory byly velmi cenné. Řadu z nás také školil v problematice kontaktní alergie a profesio­nálních dermatóz. Byl to velmi milý, laskavý a skromný člověk.


Narodil se v roce 1928 v Brandýse nad Labem, kde také absolvoval Státní reálné gymnázium zakončené maturitou v roce 1948. Ve studiu pokračoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze, promoval v roce 1953. Po promoci nastoupil na dermatovenerologické oddělení v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, pokračoval dále jako sekundární lékař na kožním oddělení nemocnice v Kladně, kde získával i první zkušenosti v ambulantní činnosti ve speciální ordinaci pro horníky. Se získanými „terénními“ zkušenostmi nastoupil v roce 1964 na dermatovenerologickou kliniku do FN Královské Vinohrady v Praze, kde pracoval celých 50 let nejdříve jako sekundární lékař, posléze jako ordinář pro profesionální dermatózy, odborný asistent a po habilitaci jako docent této kliniky. Věnoval se jak činnosti léčebně preventivní, tak výukové. Zaměřil se na oblast kontaktní alergie a profesionálních dermatóz. V jeho „alergologické laboratoři“ se učily a získávaly zkušenosti desítky lékařů v rámci školících akcí pořádaných IPVZ v Praze. Ve své vědecké činnosti se věnoval např. diagnostice kontaktní alergie na pomocné látky dermatologických extern, jako první publikoval v zahraničí (spolu s Bielickým) práci o skupinové kontaktní přecitlivělosti na trifenylmetanová barviva. Zabýval se dále skupinovou přecitlivělostí na nitrofuranové sloučeniny.

V průběhu let soustavně sledoval z epidemiologického hlediska frekvenci kontaktní senzibilizace na nejvýznamnější alergeny u hospitalizovaných pacientů spádové oblasti. Významné jsou práce zabývající se senzibilizací na mertio-lát, na benzalkoniumchlorid, rostlinu alstroemerii a souborné referáty zabývající se vztahem atopie ke vzniku profesionální kontaktní dermatitidy. Z klinické vědeckovýzkumné činnosti je třeba zdůraznit zejména výzkum Haxthausenova iontoforetického epikutánního testu a vytvoření modelu iontoforetické kontaktní alergické reakce.

Čest jeho památce.

Za všechny kolegy

doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×