Vzpomínka na docenta MUDr. Mojmíra Nováka, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 5, p. 202
Kategorie: Osobní zprávy

Letos v červenci nás opustil pan docent Mojmír Novák. Bylo mu 90 let. Desítky let se účastnil pravidelných zasedání Sekce dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy při ČDS ČLS JEP. Jeho rady a názory byly velmi cenné. Řadu z nás také školil v problematice kontaktní alergie a profesio­nálních dermatóz. Byl to velmi milý, laskavý a skromný člověk.

Narodil se v roce 1928 v Brandýse nad Labem, kde také absolvoval Státní reálné gymnázium zakončené maturitou v roce 1948. Ve studiu pokračoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze, promoval v roce 1953. Po promoci nastoupil na dermatovenerologické oddělení v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, pokračoval dále jako sekundární lékař na kožním oddělení nemocnice v Kladně, kde získával i první zkušenosti v ambulantní činnosti ve speciální ordinaci pro horníky. Se získanými „terénními“ zkušenostmi nastoupil v roce 1964 na dermatovenerologickou kliniku do FN Královské Vinohrady v Praze, kde pracoval celých 50 let nejdříve jako sekundární lékař, posléze jako ordinář pro profesionální dermatózy, odborný asistent a po habilitaci jako docent této kliniky. Věnoval se jak činnosti léčebně preventivní, tak výukové. Zaměřil se na oblast kontaktní alergie a profesionálních dermatóz. V jeho „alergologické laboratoři“ se učily a získávaly zkušenosti desítky lékařů v rámci školících akcí pořádaných IPVZ v Praze. Ve své vědecké činnosti se věnoval např. diagnostice kontaktní alergie na pomocné látky dermatologických extern, jako první publikoval v zahraničí (spolu s Bielickým) práci o skupinové kontaktní přecitlivělosti na trifenylmetanová barviva. Zabýval se dále skupinovou přecitlivělostí na nitrofuranové sloučeniny.

V průběhu let soustavně sledoval z epidemiologického hlediska frekvenci kontaktní senzibilizace na nejvýznamnější alergeny u hospitalizovaných pacientů spádové oblasti. Významné jsou práce zabývající se senzibilizací na mertio-lát, na benzalkoniumchlorid, rostlinu alstroemerii a souborné referáty zabývající se vztahem atopie ke vzniku profesionální kontaktní dermatitidy. Z klinické vědeckovýzkumné činnosti je třeba zdůraznit zejména výzkum Haxthausenova iontoforetického epikutánního testu a vytvoření modelu iontoforetické kontaktní alergické reakce.

Čest jeho památce.

Za všechny kolegy

doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se