Zápis ze schůze výboru ČDS dne 31. 5. 2018


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 5, p. 198-199

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, doc. Kuklová, dr. Polášková, dr. Vocilková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni: prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Pánková

Místo: vlak do Liptovského Mikuláše

Čas: 10:30–12:10 hodin

Program

A) Projednáno

Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 22. 3. 2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B) Nově projednáno

1. Minutová režie (dr. Vocilková, dr. Benáková)

Schůze na MZ ČR neschválila zvýšení pro dermatologii – doporučeno oslovit ministra zdravotnictví ČR. Oficiální zápis ze schůzky dosud není k dispozici. Díky podhodnocení oboru ubývá lékařů, ti ostatní se kvůli obživě věnují kosmetice (bude podloženo výsledky dotazníkového šetření). Narůstá počet chronických onemocnění v dermatologii, lékaři věnující se kosmetice, se tak dostávají mimo medicínu.

2. Časopis Čs. dermatologie

Distribuce Čes-slov. Derm. od č. 2/2018 na Slovensko nebyla zajištěna. Výbor ČDS ČLS JEP se rozhodl distribuci č. 2/2018 na Slovensko zafinancovat.

Vyhlášení nejlepších prací v Čes-slov. Derm. za rok 2017 se uskuteční na kongresu v Jasné (2 kategorie).

3. Faktura za web

Byla předložena webmasterem faktura za vedení webu ČDS za půl roku ve výši 9 050 Kč. Proplacení výborem ČDS schváleno.

4. Venerologie (prof. Resl)

Metodický pokyn pro venerologii byl přeformulován, upraven jazykově a bude předán na MZ ČR.

Zřízení center venerologie dosud nemá právní podklad. Diskutováno vybavení center – prof. Resl připraví do 9/2018.

5. Kódy pro dětskou dermatovenerologii (405)

Bylo schváleno sdílení některých kódů „dospělé“ dermatovenerologie (404) i pro dětskou dermatologii a bude již deklarované v novém sazebníku.

6. Soudní spor vedený proti ČLS JEP (o vyslovení neplatnosti voleb)

Po odvolání žalobkyně k Vrchnímu soudu ČR se proces od Vrchního soudu vrátil k Městskému soudu – spor tedy pokračuje již 3. rokem.

7. ILDS

Dotazník ILDS byl za ČDS vyplněn a odeslán (prof. Arenberger).

8. Dopis pro zdravotní pojišťovny k navýšení nositelů výkonů na L3

Přicházejí odpovědi z jednotlivých ZP, že letos nelze legislativně uskutečnit. Je vůle řešit v dalším roce.

Diskutovány možnosti dalšího navýšení plateb ze ZP – dodání diplomu ČLK za další vzdělávání, ordinační rozpis do 5 dnů v týdnu a rozšíření (posun) ordinační doby alespoň po 2 dny v týdnu od 7 hodin ráno a/nebo do 18 hodin večer.

9. Výkon ošetření excimerovým laserem

Dr. Sičák znovu otevřel jednání o tomto kódu ve smyslu navýšení ročního „balíčku“ na pacienta.

10. Allergan – spolupráce

Spolupráce na vzdělávacích akcích bude podpořena částkou 15 tisíc Kč od firmy Allergan.

11. Zahraniční přednáška z dermatoonkologie

Prof. Sondak (USA) bude mít přednášku o dermatoonkologii dne 11. 6. 2018 v 11 hod. v Syllabově posluchárně 3. LF UK na Vinohradech.

12. Provider pro registr BioRep

Probíhá jednání o optimalizaci výstupů z databáze BioRep.

13. Léková agenda (prim. Benáková)

Přišly požadavky na stanoviska k následujícím skupinám léčiv:

  • hodnotící zpráva k mykofenolát mofetilu (Cellcept). Preskripce je vázána na transplantační medicínu. Bereme na vědomí;
  • finální hodnotící zpráva k mTor inhibitorům (everolimus, sirolimus/Certican, Rapamun). Preskripce je vázána na transplantační medicínu (E/J10). Bereme na vědomí;
  • hodnotící zpráva ke kladribinu (Mavenclad) – SÚKL nepřiznal úhradu, neboť lék nesplňuje podmínky účelné farmakoterapie. Preskripce je vázána na onkologii. Bereme na vědomí;
  • návrh úhrady Metojectu u m. Crohn – SÚKL schválil;
  • obecně je u preparátu (metotrexát) preskripce limitována L/REV, DER, GIT. To znamená, že hrazené indikace jsou: RA, JIA, PsA a MC.

14. Noví členové

Projednány a schváleny přihlášky nových členů: dr. Dančová (Kolín), dr. Nečekalová (Kolín), dr. Vološčuková (Ml. Boleslav), dr. Martišová (Brno), dr. Forgáčová (Brno), dr. Marušiaková (Brno), dr. Nováčková (Jihlava), dr. Steckerová (Brno), dr. Šmadiuková (Praha), dr. Kuchařová (Kyjov).

Žádost o snížení členských poplatků: dr. Jiráková (Praha), dr. Kaštanová, dr. Malachová.

Zrušení členství: dr. Němcová (Opava), dr. Kelpenčevová (Jihlava) – zemřela, dr. Sobíšek (Čerčany) – zemřel, dr. Seyček (Praha), dr. Seková (Praha).

Změna adresy: dr. Sečníková, dr. Velčev, dr. Pčolová, dr. Bernardová.

15. Různé

  • a) Akreditační komise:

základní kmen – 2,5 roku, vzdělávací program schválen, bude vyhláška (základní znalosti v oboru – ministerstvem požadovaný akreditovaný kurz z oboru – 40 hod. = 1 týden kožní, 40 hod. jiné (povinné stáže), zakončeno – „zkouškou po kmeni“ 2. část – 2 roky: vzdělávací program – 3 kategorie dovedností – znát, umět, provést – potvrdí školitel (nemusí být stáže) – podmínka účasti školitele na atestaci – bude komplikací

2 + 2,5 roku = 4,5 roku (evropské doporučované minimum – 5 let)

školitel – kritéria (3 roky praxe) po atestaci

žádost o atestaci podává: o 1. zařazení – zaměstnavatel, další zařazení – žádá sám na základě schválení MZ ČR)

  • b) Lokalita pro 15. kongres ČDS-SDVS: diskutovány různé lokality, zejména na Moravě: 1. Ostrava, 2. Kroměříž, 3. Olomouc.

16. Příští schůze výboru ČDS: 27. 9. 2018, 15. 11. 2018.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×