Doškolování lékařů – kontrolní test


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 2, p. 64

1. Která diagnóza nepatří mezi chronické kopřivky?

 • a) urticaria cholinergica
 • b) urticaria e frigore
 • c) urticaria solaris
 • d) urticaria pigmentosa

2. Co hodnotíme při zjišťování UAS (Urticaria Activity Score)?

 • a) pomfy a angioedém
 • b) pomfy a pruritus
 • c) pomfy a nutnost užívání antihistaminik
 • d) pruritus a angioedém

3. Pacienti s akutní kopřivkou by měli:

 • a) především 3–4 týdny držet dietu s omezením pseudoalergenů
 • b) užívat antibiotika k léčbě možných infekčních fokusů
 • c) podstoupit základní onkoscreening (RTG plic, PSA atd.)
 • d) být primárně léčeni nesedativními antihistaminiky, bez dalšího podrobnějšího vyšetřování

4. Co nepatří do diferenciální diagnostiky u kopřivky?

 • a) Schnitzlerův syndrom
 • b) urticaria vasculitis
 • c) ACE – inhibitory indukovaný angioedém
 • d) Gorlinův syndrom

5. Co je standardní léčbou chronické kopřivky?

 • a) sedativní antihistaminika podávaná na noc
 • b) bolus kortikosteroidů v první linii léčby
 • c) nesedativní antihistaminika druhé generace v první linii léčby
 • d) dieta s omezením pseudoalergenů

6. Který preparát není podle nejnovějších doporučení vhodný k léčbě kopřivky?

 • a) H1 – antihistaminika
 • b) kortikosteroidy
 • c) dapson
 • d) montelukast

7. Která terapie je doporučována jako druhý krok u chronické kopřivky při selhání léčby první linie?

 • a) výměna H1 – antihistaminika
 • b) přidání sedativního antihistaminika první generace na noc ke stávající terapii
 • c) přidání montelukastu ke stávající terapii
 • d) navýšení dávky H1 – antihistaminika druhé generace až na 4násobek základního dávkování

8. Co nepatří do histologického obrazu kopřivky?

 • a) edém kória
 • b) dilatace postkapilárních venul
 • c) parakeratóza
 • d) perivaskulární zánětlivý infiltrát

9. Omalizumab je:

 • a) anti TNFα protilátka
 • b) anti IgE protilátka
 • c) lék první volby u hereditárního angioedému
 • d) EGFR inhibitor

10. Pro urticaria vasculitis platí, že:

 • a) patří mezi fyzikální kopřivky
 • b) je vyvolána působením zvýšené teploty
 • c) mohou být postiženy vnitřní orgány
 • d) pomfy trvají 2–3 hodiny

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu redakce: kozni@lf1.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 1/2014:

Bienová, M.: Dermatoskopická diagnostika alopecií

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4d, 5a, 6d, 7b, 8c, 9b, 10c.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2014 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se