Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 1. dubna 2010 v Praze


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 85, 2010, No. 4, p. 241-242
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, dr. Vocilková, dr. Zajíc
Omluveni:
prim. Duchková, as. Jirásková, prof. Štork
Místo:
Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2
Čas:
9.30 – 12.00 hodin

PROGRAM

A.    P r o j e d n á n o

Projednán zápis z minulé schůze výboru ČDS ze dne 25. 2. 2010 a po e-mailovém připomínkování schválen.

B.    Nově projednáno:

 1. EADV Spring Symposium 2011 Karlovy Vary
  Navrženi členové pro lokální vědecký a organizační výbor. Sekretářkou je paní Vanda Říhová. Byl připraven návrh na 1. oznámení a odznáček; bude k dispozici na stánku na jarním sympoziu EADV v Cavtatu. Minulý týden proběhla schůzka se zástupcem EADV a lokální PCO. Prof. Arenberger v průběhu dubna bude jednat s představiteli Karlových Varů a místních zástupců cestovních kanceláří, ubytovatelů a restaurací.
  Rámcový program kongresu byl sestaven s českými a slovenskými zástupci v předsednických funkcích.
 2. Guidelines biologické léčby
  Byly vytvořeny prim. Benákovou a prof. Štorkem a publikovány v Čs. Derm. v r. 2008. Koordinací další aktualizace pověřena doc. Cetkovská.
 3. Úhrada za registr biologik – BIOREP
  Provoz oceněn na 72 tisíc Kč za rok. Bude zaplaceno z účtu výboru ČDS s výhledem sponzoringu. S firmami se projednává i možnost financování validační činnosti. Tzv. „minimální verze“ je plně funkční a zadává zcela aktuálně již nejméně polovina center. Diskutován upgrade plné verze, je však třeba opatrnosti vzhledem k adekvátnosti finančních nákladů systému.
 4. Úhrada biologika Stelary
  Od 1. 4. 2010 bude přípravek hrazen ze zdravotního pojištění. Hrozí, že cena biologik by mohla být odvozována od Remicade 3 mg/kg v 2. roce léčby. Prof. Arenberger již písemně vyslovil námitku na SÚKL Na setkání center biologik dne 9. 4. 2010 v Praze bude pozvána dr. Friedmannová (VZP).Prof. Arenberger bude i nadále požadovat navýšení prostředků na biologickou léčbu. Zatím se jedná s VZP, ostatní pojišťovny mají vyčkávací postoj.
 5. Členství ČDS v mezinárodních organizacích
  Členské příspěvky do těchto organizací jsou značně vysoké vzhledem k velkému počtu členů ČDS (více než 800). Diskutovány možnosti získávání finančních prostředků.
 6. Registr pacientů s EBC a založení IPi
  1. Národní registr pacientů s epidermolysis bullosa v České republice (NEBR CR) byl vytvořen. Zaevidováno 153 pacientů (dětí a dospělých). Registr je zcela kompatibilní s mezinárodním registrem. Prim. Bučková vyzývá k zaevidování všech pacientů z ČR. K tomu poslouží mapa regionů s dosud zaevidovanými pacienty, která bude uveřejněna v odborných časopisech. Do EB centra je vhodné posílat pacienty i s podezřením na EB, včetně lehkých simplex forem. Kontakt www.debra-cz.org. Evropský dermatologický projekt mapuje v jednotlivých státech kvalitu péče u pacientů s vrozenou vadou kůže. Dětské kožní oddělení FN Brno je dlouhodobě na genodermatózy zaměřeno (t. č. dispenzarizuje přes 350 genodermatóz). Prim. Bučková informaci o komplexní péči u vrozených vad kůže na DKO FN Brno poslala. Z iniciativy rodičů pacientů s incontinentia pigmenti Sulzberger-Bloch bylo založeno občanské sdružení IPi. Kontaktní e-mail pro rodiče pacientů je o.s.ipi@email.cz. Zpráva o založení IPi bude také uvedena v odborných časopisech.
 7. Nové kódy
  Byl vytvořen návrh nového kódu léčby excimerovým laserem a lampou (tzv. mikrofototerapie). Zatím konstatováno, že postup schvalování nových kódů, ale i jakýchkoli změn, je velmi zdlouhavý. Opět diskutována problematika sdílených kódů, zejména excizí se suturou a bez ní. V ministerské komisi stále neprojednány doplňující návrhy ohledně epi-testů a kryoterapie.
 8. Stipendia a granty EADV, Euroderm
  K získání stipendií EADV došlo 14 žádostí ze 2 zdr. zařízení (Bulovka, Vinohrady), které prof. Arenberger odeslal na EADV. Další přihlášky na program „Euroderm“ může uchazeč podat do konce června 2010 na web: www.eurodermexcellence.com. Akce se koná v Římě ve dnech 10. – 14. 11. 2010. Bude vybrán jeden uchazeč (sponzoruje Galderma).
 9. Časopis Čs. Dermatologie
  V r. 2010 bude odebírán Univerzitním derm. nadačním fondem a rozesílán členům ČDS zdarma. Za r. 2009 vykázal časopis Čs. Derm. zisk ve výši 40 tisíc Kč; pokud bude daněno (včetně darovací daně), bude vykázána minimální ztráta.
 10. Kongres slovenských a českých dermatologů
  Bude se konat ve dnech 3. – 5. 6. 2010 v hotelu Bonbón v Bratislavě. Předtím se bude konat schůzka výboru ČDS a redakční rady časopisu Čs. Dermatologie. Byla projednána logistika účasti.
 11. Noví členové
  Dr. Seredi-Voronovová (Praha)
 12. 12.  Různé
  a) Další vzdělávání
  Sdružení mladých lékařů vyvíjí aktivitu ke zkrácení vzdělávání v různých oborech. Jednání se účastní prof. Arenberger. Prof.Arenberger a prof. Štork odeslali další z dopisů na MZ. Prof. Arenberger má předjednané osobní setkání s představiteli MZ ČR ještě během dubna. Stále jednáno ohledně zkrácení 2letého společného kmene. Ministryně zdravotnictví přislíbila změny v tomto směru. Návrh je připraven tak, aby náplň druhého a eventuálně i prvního roku vzdělávání byla v kompetenci příslušné akreditační komise a odborné společnosti. První zasedání nové akreditační komise pro dermatovenerologii bude 14. 4. 2010 v 10 hod. na MZ ČR. Budou se projednávat nová místa lékařů – školenců v dermatologii.
  Diskutovány typy akreditovaných pracovišť pro vzdělávání: I. běžná lůžková zařízení, II. lůžková zařízení krajského typu, III. zařízení pro vzdělávání v ambulantní péči.
  Dále diskutována problematika akreditace pracovišť pro zdravotní péči: je jich několik – JCI (americká verze), SAK (česká verze), popř. ISO.
  b) Venerologická sekce
  Prof. Resl zpracovává venerologickou legislativu v aktuální podobě. Upozorňuje na další materiály – stacionáře, standardy apod. Jsou zatím uloženy u prof. Resla.
  c) ČADV
  Prof. Hercogová informuje o konání 16. národního dermatologického kongresu (29. 4. – 2. 5. 2010) v Praze a o časopisu „Dermatology Therapy“.
 13. Příští schůze výboru ČDS: 6. 5. 2010

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se