DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

Současné trendy a nové možnosti v léčbě melanomu


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 85, 2010, No. 4, p. 196

1.   Nejvýznamnější nezávislý prognostický faktor u melanomu je:

 • a) hloubka invaze do koria
 • b) tloušťka nádoru měřená v mm
 • c) klinicky popisovaná ulcerace nádoru
 • d) absolutní počet mitóz

  2.   Vyšetření sentinelové uzliny je:

 • a) elektivní disekce lymfatických uzlin
 • b) léčebná metoda odstraňující postižené uzliny
 • c) vyšetřovací stagingová metoda
 • d) indikována pouze u nemocných s ulcerovanými nádory

  3.   K adjuvantní léčbě jsou indikovány melanomy:

 • a) všechny od stadia II B
 • b) všechny od stadia III A
 • c) všechny s makroskopicky postiženými uzlinami
 • d) pouze ve stadiích II B–III C

  4.   Satelitní metastázy jsou:

 • a) drobná ložiska do vzdálenosti 2 cm od nádoru
 • b) drobná ložiska v uzlinách do velikosti 2 mm
 • c)  2 cm velká ložiska mezi nádorem a regionálními uzlinami
 • d) metastatická ložiska do velikosti 2 cm

  5.   Nejčastější adjuvantní léčbou melanomu je:

 • a) chemoterapie
 • b) pouze imunoterapie
 • c) kombinovaná chemoimunoterapie
 • d) pouze léky zkoušené v klinických studiích

  6.   Adjuvantní imunoterapie s IFN α:

 • a) je účinnější při vyvolání autoimunity
 • b) významně prodlužuje přežívání nemocných s melanomem
 • c) je indikována pouze u ulcerovaných nádorů
 • d) má minimum vedlejších účinků

  7.   V léčbě metastazujícího melanomu:

 • a) je indikována pouze chemoterapie a aktinoterapie
 • b) většinou selhávají všechny standardní léčebné postupy
 • c) má chemoimunoterapie nejméně léčebných odpovědí
 • d) je využívána vysoká citlivost k chemoterapii

  8.   Při imunitních reakcích vůči nádoru:

 • a) je výhodou tolerance k nádorovým buňkám
 • b) je nutné zesílit expresi receptoru CTLA-4
 • c) je problémem imunosuprese vyvolaná nádorem
 • d) nevznikají nikdy autoimunitní reakce

  9.   Účinnost anti CTLA-4 u metastazujícího melanomu

 • a) hodnotíme podle stejných kritérií jako účinnost chemoterapie
 • b) procento léčebných odpovědí je výrazně vyšší než u chemoterapie
 • c) léčebné odpovědi trvají déle
 • d) k hodnocení používáme RECIST kritéria

 10. Nejúčinnější léčba melanomu je:

 • a) chemoterapie metastazujícího melanomu
 • b) včasná diagnóza počínajícího melanomu
 • c) léčba vakcínami
 • d) cílená léčba

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky  kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 85. ročníku časopisu roku 2010, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 3/2010:

Bučková H.: Mastocytózy u dětí

Správné odpovědi:1c, 2b, 3d, 4d, 5a,d, 6b,c, 7d, 8b, 9c, 10a


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se