Dr. David Gruby (1810-1898)


Dr. David Gruby (1810–1898)

David Gruby (1810–1898) was one of the most important mycologists of the 19th century who participated in the birth of dermatomycology. Raymond Sabouraud called him “the father of mycology”. He was born in the southern Hungary, started to study the medical faculty in the Pest and graduated in Vienna. He lived in Paris. He was a real generalist; he was interested in microscopy and was the first one who made the microphotographies of specimens. He was the well-known clinician; he used the methods of modern psychosomatic treatment, was interested in astronomy and meteorology and was the pioneer of medical meteorology. He was also interested in surgery and suggested the use of cotton in the wound care. His beneficence and welfare work are also important. In the field of mycology he described the etiological agent of favus, candidiasis and microsporia and the type of hair parasitism: ectothrix and endothrix. He also discovered the parasite of trypanosomiasis (he is the author of the name of Trypanosoma).


Autoři: Z. Szép
Působiště autorů: Katedra dermatovenerológie Fakulty zdravotnických špecializačných studií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vedúca katedry m. prof. MUDr. Klaudia Kolibášová, PhD.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 82, 2007, No. 5, p. 283-287
Kategorie: Z historie

Souhrn

David Gruby (1810-1898) bol jedným z najvýznamnejších mykológov 19. storočia, ktorý stál aj při zrode dermatomykológie. Raymond Sabouraud ho nazval „otcom mykologie". Narodil sa v južnom Uhorsku, lekársku fakultu začal študovat' v Pešti a ukončil vo Viedni. Svoj život přežil v Paříži. Bol však skutočným polyhistorom: zaoberal sa mikroskopickou technikou, ako prvý zhotovil mikrofotografie z preparátov, bol vyhladávaným klinickým lekárom, v liečbe používal metody dnešnej psychosomatickej medicíny, věnoval sa astronomii, meteorologii a ako prvý sa zaoberal lékařskou meteorológiou. Ďalej sa zapodieval aj chirurgickou problematikou a ako prvý navrhol na ošetrenie rán vatu. Významná je jeho charitatívna činnost a sociálně cítenie. Na poli mykologie okrem iných opísal povodců favusu, kandidózy a mikrospórie a typy parazitizmu vlasov: ectothrix a endothrix. Objavil aj parazita trypanosomiázy (názov Trypanosoma pochádza od Grubyho).


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×