Porovnávací studie výsledků léčby akné vakcínami a systémovými antibiotiky 2. Charakteristika bakteriálních kmenů izolovaných z ložisek akné a jejich rezistence na antibiotika


Comparative Study of Acne Treatment with Vaccines and Systemic Antibiotics. Part 2: Characteristics of Bacterial Strains Isolated from Acne Lesions and their Antibiotic Resistance

Authors characterized skin microflora in 51 patients with acne after treatment either with vaccine or antibiotics. They also verified genetic homology of phenotypically identical isolates repetitively taken from the same patient and determined selected virulence factors in Staphylococcus aureus species. Study confirmed participation of staphylococci and propionibacteriae in etiopathogenesis of acne and documented statistically not significant influence of both treatment modalities on the above mentioned pathogens. Sensitivity tests confirmed only low resistance of Propionibacterium acnes to klindamycin (6.7%) and higher resistance of Staphylococcus epidermidis species (73.4% to erythromycin and 62.2% to klindamycin). Significant resistance changes were not demonstrated during study.

Identical phenotype of coagulase negative staphylococci strains was found in 12 patients. Electrophoretic DNA profile analysis revealed genetic homology in 6 (50%) cases. Virulence factors detection demondetekostrated presence of gene for Panton-Valentine leukocidine synthesis in 3 Staphylococcus aureus strains. No enterotoxin A and TSST-1 genes were found.

Key words:
acne – Propionibacterium acnes – Staphylococcus sp. – antibiotic resistance – factors of virulence


Autoři: Y. Lovečková 1;  D. Koukalová 1;  M. Viktorinová 2;  P. Sauer 1;  J. Síla 1
Působiště autorů: Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc přednostka doc. MUDr. D. Koukalová, CSc. 1;  Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc přednostka doc. MUDr. D. Ditrichová, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 82, 2007, No. 2, p. 82-86
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

Autoři popisují stav a vlastnosti kožní mikroflóry u 51 pacientů s akné v závislosti na léčbě vakcínou nebo antibiotiky. Dále ověřují genetickou shodu u fenotypově stejných izolátů získaných od jednoho pacienta při opakovaných odběrech. U druhu Staphylococcus aureus pak stanovují vybrané faktory virulence.Práce potvrdila spoluúčast stafylokoků a propionibakterií v etiopatogenezi akné, dokumentovala i jejich statisticky nevýznamné ovlivnění oběma způsoby léčby. Testy citlivosti prokázaly jen nízkou rezistenci Propionibacterium acnes na klindamycin (6,7 %), která však byla vyšší u druhu Staphylococcus epidermidis (na erytromycin 73,4 %, klindamycin 62,6 %). V průběhu sledování nebyly prokázány její signifikantní změny. Fenotypově shodné kmeny koaguláza-negativních stafylokoků byly nalezeny u 12 pacientů. Analýzou elektroforetických profilů jejich DNA byla zjištěna genetická shoda u 6 (50 %) klinických případů. Detekce faktorů virulence u Staphylococcus aureus prokázala přítomnost genu pro tvorbu Pantonova-Valentinova leukocidinu u třech kmenů. Geny pro enterotoxin A a TSST-1 nebyly nalezeny.

Klíčová slova:
akné - Propionibacterium acnes- Staphylococcus sp. - rezistence na antibiotika - faktory virulence


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×