Sledování zánětlivých změn, exprese androgenových a retinoidních receptorů u pacientů s akné léčených izotretinoinem


Inflammatory Changes, Androgen and Retinoid Receptors Expression in Acne Patients Treated with Isotretinoin

Acne is a chronic inflammatory disease of pilosebaceous unit affecting only humans. Isotretinoin, a member of retinoid family, has shown marked efficacy in systemic treatment of serious forms of acne and possesses a direct anti-inflammatory effect. The aim of the present study was to assess inflammatory changes and expression of androgen receptor (AR) and retinoid X receptor α in skin biopsies of patients before and after six-month isotretinoin (Roaccutane®) therapy in comparison to untreated acne patients and healthy skin controls. Forty cases were studied using standard indirect immunohistochemical method. Significant decrease of HLA-DR antigens expression in patients treated with isotretinoin was found. Reduced AR expression was not found after 6–month therapy. Despite slightly decreased expression of androgen receptor in treated group the changes before and after treatment were not significant. No changes in retinoid X receptor α were found. Therefore it seems probable that similarly to local therapy systemic treatment does not influence RXRα expression. We assume that anti-inflammatory effect of retinoids in acne treatment depends on reduction of HLA-DR antigens expression.

Key words:
acne – isotretinoin – inflammation – androgen receptor – retinoid X receptor α


Autoři: S. Brychtová 1;  M. Fiurášková 1;  M. Bienová 2;  R. Kučerová 2;  T. Brychta 3
Působiště autorů: Laboratoř molekulární patologie, Ústav patologie LF UP Olomouc vedoucí prof. MUDr. Zdeněk Kolář, Csc. 1;  Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP a FN Olomouc přednostka doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc. 2;  SPEA Olomouc, s. r. o. primář MUDr. Oldřich Masný 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 82, 2007, No. 2, p. 75-81
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

Akné je chronické zánětlivé onemocnění pilosebaceózní jednotky, které postihuje výlučně lidskou populaci. Výraznou účinnost při systémové léčbě těžkých forem akné prokázal izotretinoin ze skupiny retinoidů, který má i přímý protizánětlivý účinek. Cílem studie bylo vyhodnotit zánětlivé změny, změny exprese androgenového receptorů (AR) a retinoidního receptorů Xα (RXRα) v kožních bioptických vzorcích u pacientů před léčbou a po óměsíční terapii izotretinoinem (Roaccutane®) a porovnat je se skupinou neléčených pacientů s akné a s kontrolní skupinou pacientů bez akné. Sledované faktory byly vyšetřeny u 40 probandů pomocí standardní nepřímé imunohistochemické metody. Prokázali jsme významné snížení exprese antigenů HLA-DR u pacientů léčených izotretinoinem. Nebylo prokázáno snížení exprese AR po 6měsíční terapii. I když léčená skupina vykazuje mírné snížení exprese AR, změny před léčbou a po léčbě nejsou statisticky signifikantní. Dále jsme neprokázali změny exprese RXRα, z čehož usuzujeme, že podobně jako při lokální terapii není exprese receptorů RXRα celkovou terapií izotretinoinem výrazně ovlivněna. Předpokládáme tedy, že protizánětlivý účinek izotretinoinu u akné může souviset s redukcí exprese antigenů HLA-DR.

Klíčová slova:
akné - izotretinoin - zánět - androgenovy receptor - retinoidní receptor Xα


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×