Srovnání účinnosti dvou fotosenzibilizátorů ve fotodynamické terapii kožních nádorů


Comparison of Efficacy between the Two Photosensitizers in the Photodynamic Therapy of Cutaneous Tumours

Objective:
Comparison of efficacy of the 20% hydrochloride 5-aminolevulic acid photosensitizer and a potential sensitizer hypericin in the photodynamic therapy (PDT) of cutaneous tumours.

Methods:
The group of 41 patients with diagnosis of actinic keratosis, basal cell carcinoma and Bowen disease was studied. They were divided in two groups according to the photosensitizer used. The PDT radiation dose was 75 J/ cm2. The mean number of treatments was 6. In cases of basal cell carcinomas and Bowen disease the biopsy was performed before and after the treatment. The results were evaluated by the standard univariational analysis.

Results:
The relative frequency, i.e. proportion of healed and non-healed patients in all diagnoses was the same after the use of 5-aminolevulic acid or hypericin senzitizers.

Conclusion:
In the studied groups and subgroups no statistically significant differences in the efficacy of 5-aminolevulic acid hypericin were observed. It is assumed that the results are influenced by a low number of included patients but the study still continues.

Key words:
photodynamic therapy – cutaneous tumours – 5-aminolevulinic acid – hypericin


Autoři: D. Kacerovská 1;  K. Pizinger 1;  V. Resl 1;  P. Cetkovská 1;  Jirsa M.† 2;  F. Šmíd 2
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN v Plzni přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. 1;  Ústav klinické biochemie a lékařské diagnostiky UK 1 . LF a VFN v Praze - hepatologická laboratoř vedoucí doc. MUDr. Libor Vítek, PhD. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 81, 2006, No. 3, p. 148-152
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

Cíl:
Porovnání účinnosti dvou fotosenzibilizátorů ve fotodynamické terapii (PDT) kožních nádorů, a to 20% hydrochloridu 5-aminolevulové kyseliny a potenciálního senzibilizátoru hypericinu.

Metodika:
Celkem bylo do souboru zařazeno 41 nemocných s aktinickými keratózami, bazocelulárním karcinomem a morbus Bowen. Tito pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle použitého fotosenzibilizátorů. Dávka záření při PDT byla 75 J/cm2. Počet terapií byl v průměru 6. V případě bazaliomů a morbus Bowen byla před zahájením a po ukončení PDT provedena kontrolní biopsie. Získané výsledky byly zpracovány standardní univariační analýzou.

Výsledky:
Relativní četnost, tj. % zastoupení zhojených a nezhojených pacientů se sledovanými diagnózami, se nelišila při použití 5-aminolevulové kyseliny nebo hypericinu jako fotosenzibilizátorů.

Závěr:
Ve zkoumaných skupinách a podskupinách nebyly prokázány statisticky signifikantní rozdíly v účinnosti hydrochloridu 5-aminolevulové kyseliny a hypericinu. Lze předpokládat, že výsledky jsou ovlivněny malým počtem dosud zařazených pacientů, ale ve studii se nadále pokračuje.

Klíčová slova:
fotodynamická terapie - kožní nádory - 5-aminolevulová kyselina - hypericin


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se