Profilometrie


Profilometry

Our research includes the use of several biomedical engineering devices for objective evaluation of results. Our readers were already acquainted with some of them.

Profilometry monitors and evaluate roughness of skin surface. With technical progress many different approaches were suggested: mechanical stylus profilometry, optical, interference approaches, microscopical, holographical, laser and photometrical transmission measurement with replica. Every approach has its advantages and disadvantages. Comparison of reliability, reproducibility and validity of data was performed. Modern devices provides two-dimensional (2D) and spatial (3D) evaluation. It is possible to assess many statistically estimated parameters. Methods were used in effect evaluation of e.g. retinoids, glucocorticosteroids, emollients in atopy evaluation, professional dermatoses etc.

Key words:
profilometry – skin surface – skin roughness – skin topography – skin wrinkles – use of profilometry


Autoři: V. Resl 1;  P. Cetkovská 1;  M. Leba 1;  I. Rampl 2
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika LF UK v Plzni přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. 1;  Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a Enjoy spol. s r. o. vedoucí doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 81, 2006, No. 3, p. 169-173
Kategorie: Nové léky, kosmetika, přístroje

Souhrn

V rámci výzkumného úkolu bude užito řady bioinženýrských aparatur k objektivnímu posouzení výsledků. S mnohými se dosud nemohli naši čtenáři seznámit. Jako první uvádíme přehled o profilometrii. Profilometrie je metoda určená ke sledování, posuzování a měření nerovností kožního povrchu. S technickým pokrokem byla navržena řada přístupů k řešení: mechanické jehlové přístroje, optické, interferenční, mikroskopické, holografické, laserové a fotometrické transmisní měření otisků. Každý má své přednosti i negativní vlastnosti. Byla srovnána spolehlivost, reproduktibilita a validita získaných dat. Nejnovější zařízení umožňují nejen dvojdimenzionální (2D), ale i prostorové (3D) posouzení. Lze vyčíst i množství statisticky hodnotitelných parametrů. Metoda byla využita např. při hodnocení vlivu retinoidů, glukokortikoidů, hydratačních prostředků u atopie, profesionálních dermatóz apod.

Klíčová slova:
profilometrie - měření nerovností kožního povrchu - povrch kůže - vrásky - topografie kůže - kožní reliéf - využití profilometrie


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×