Kontaktní dermatitida


Contact Dermatitis

The term contact dermatitis includes skin changes due to acute irritation – acute irritant contact dermatitis (ACID), chronic inflammatory changes due to repetitive irritation of skin surface – chronic cumulative irritant contact dermatitis (CHCID) and eczema lesions caused by delayed hypersensitivity – allergic contact dermatitis (CAD) – allergic contact eczema.

It is hardly possible to estimate an incidence of diseases from contact dermatitis group (irritant and allergic). Mild skin irritation due to working activity in certain occupations or due to non-professional contacts is mostly regarded as a normal condition not requiring treatment. It has been estimated that acute and chronic contact dermatitis represents approximately 5–15% of dermatoses treated by a dermatologist. About 2–9% of population suffers from contact allergy. Contact allergic dermatitis occurs in 20–90% of reported professional dermatoses. Aetiology of hand eczema-dermatitis has been estimated to be atopic in 36%, contact allergic in 23%, cumulative toxic in 21% and 20% is represented by a nummular microbial eczema.

The most common contact allergen is nickel (7% of population – in young women even 20% sensitised). Recently the number of diagnosed contact allergic reaction to cosmetic preparations components increases. In specialized clinics performing patch-testing the percentage of allergic reactions to cosmetic components has been estimated to 6%.

In patients with suspected contact dermatitis the patch tests are performed for confirmation of allergic effect of substances, which are in contact with the skin. Nowadays, the standard patch test series of allergens consists of 25 tests with particular substances or composit tests containing a group of allergens of related nature.

Preventive measures have an essential influence on an occurrence of contact dermatitis. If acute signs are present, except for elimination of provoking factor responsible for skin changes, it is useful to apply an effective antiinflammatory substances (usually corticosteroids of the 3rd class in suitable vehicle) and oral antihistaminics blocking itching. Cases when systemic hormonal treatment is needed are not exceptional.

Key words:
allergic contact dermatitis – acute irritant contact dermatitis – chronic cumulative irritant contact dermatitis


Autoři: A. Vocilková
Působiště autorů: Kožní ordinace, Poliklinika, Praha 6
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 80, 2005, No. 5, p. 252-260
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Pod pojem kontaktní dermatitida je možno zahrnout kožní změny vyvolané akutním podrážděním – akutní kontaktní iritační dermatitida (AKID), dále chronické zánětlivé změny navozené opakovaným drážděním kožního povrchu – chronická kumulativní iritační dermatitida (CHKID), a ekzémové projevy vyvolané pozdním typem přecitlivělosti – kontaktní alergická dermatitida (KAD) – kontaktní alergický ekzém. Odhadnout počet nově zaznamenaných onemocnění ze skupiny kontaktní dermatitidy (iritační i alergické) prakticky není možné. Mírné projevy podráždění pokožky v návaznosti na výkon některých zaměstnání nebo vlivem neprofesionálních kontaktů považuje řada lidí za běžný stav, který není třeba léčit. Odhaduje se, že akutní a chronická kontaktní alergická dermatitida tvoří asi 5–15 % dermatóz vyžadujících ošetření u kožního lékaře. Kontaktní alergií trpí asi 2–9 % populace. Mezi hlášenými kožními chorobami z povolání se vyskytuje kontaktní alergická dermatitida ve 20–90 %. U ekzém-dermatitidy rukou se odhaduje, že etiologie projevů je ve 36 % atopická, ve 23 % kontaktně alergická, ve 21 % jde o vliv kumulativně toxický a ve 20 % jde o numulární mikrobiální ekzém.

Nejčastějším kontaktním alergenem je nikl (7 % populace – u mladých žen až 20 % senzibilizovaných). V poslední době se zvyšuje počet zjištěných kontaktních alergických reakcí na součásti kosmetických přípravků. Ve specializovaných ambulancích, které se zabývají prováděním epikutánních testů, se procento výskytu alergií na obsahové součásti kosmetických přípravků odhaduje na 6 %.

U pacientů s podezřením na kontaktní dermatitidu se k ověření alergického působení látek, které přicházejí do styku s kůží, provádějí epikutánní testy. Základní sada alergenů obsahuje v současné době 25 testů s jednotlivými látkami nebo se směsnými testy alergenů příbuzné povahy.

Preventivní opatření mají při ovlivnění výskytu kontaktní dermatitidy zásadní význam. Pokud dojde k rozvoji akutních projevů, je vhodné kromě eliminace vyvolávajícího faktoru, odpovědného za vznik kožních změn, použít v lokální léčbě dostatečně účinné protizánětlivé prostředky (zpravidla kortikosteroidy 3. třídy v odpovídajícím nosném základu) a celkově antihistaminika, která působí proti svědění. Nejsou výjimkou případy, kdy je nutné podat krátkodobě systémovou hormonální terapii.

Klíčová slova:
kontaktní alergická dermatitida – akutní kontaktní iritační dermatitida – chronická kumulativní iritační dermatitida


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se