Monitorování výskytu kontaktní senzibilizace na vybrané pomocné látky dermatologických extern a kosmetických přípravků u ekzematiků – výsledky a závěry vyplývající z řešení grantového projektu


Incidence Monitoring of Contact Sensitization to Selected Adjuvants in Dermatologic Topical Medications and Cosmetics in Patients with Eczema – Results and Conclusions of a grant project

In a group of nine hundred patients (mean age 43.6 years) with chronic eczema (males 289, females 611) examined in years 2001–2003 the frequency of sensitization to 28 selected adjuvants of topical dermatologic medications and cosmetics was evaluated by the method of skin patch tests. Four hundred, i.e. 44.4% of patients was sensitized to at least one tested adjuvants. Clinical relevance was 32%. According to the frequency of sensitization the most significant additives were Thiomersal (12.4%), phenylmercuryacetate (5.4%), lanolin alcohols (5.3%), formaldehyde (2.5%), dibromdicyanobutan/phenoxyethanol (2.5%), bronopol (2.2%) and chloracetamide (2.1%). From the view of clinical relevance the most important adjuvants were lanolin alcohols, formaldehyde, paraben mix, dibromdicyanobutan/phenoxyethanol, chloracetamide, Kathon CG and diazolidinylurea. In the group of patients with the primary diagnosis of atopic eczema (n 337) the frequency of sensitization to adjuvants was significantly lower compared with the group of nonatopic patients (n 563). The most frequent sources of sensitization were drugs 44.7%, cosmetics 31.2%, agents used in industry 7.8% and health care 2.2%, in 14.1% the source was unknown. The database informating about a adjuvants content in drugs and cosmetics accessible on the web page of the Czech Society of Dermatovenereology (CSD CMS JEP) www.lfhk.cuni.cz/dermat/ was created.

Key words:
contact sensitivity – adjuvants – preservatives – antioxidants


Autoři: E. Dastychová 1;  P. Černý 2;  M. Nečas 1
Působiště autorů: I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně přednosta MUDr. Vladimír Vašků, CSc. 1;  Lékové informační centrum Ústavní lékárny FN U sv. Anny v Brně 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 80, 2005, No. 5, p. 278-283
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

V souboru 900 pacientů (Ø věk 43,6 let) – chronických ekzematiků (mužů 289, žen 611) vyšetřených v letech 2001–2003 byla zjišťována metodou epikutánních testů frekvence senzibilizace na 28 vybraných pomocných látek dermatologických extern a kosmetických přípravků. Alespoň na jednu pomocnou látku bylo senzibilizováno 400, tj. 44,4 % souboru. Klinická relevance činila 32 %. Podle frekvence senzibilizace byly v souboru nejvýznamnější Thiomersal (12,4 %), fenylhydrargyrumacetát (5,4 %), alcoholes adipis lanae (5,3 %), formaldehyd (2,5 %), dibromdicyanobutan/fenoxyetanol (2,5 %), bronopol (2,2 %) a chloracetamid (2,1 %). Z pohledu klinické relevance byly nejvýznamnější alcoholes adipis lanae, formaldehyd, parabeny-mix, dibromdicyanobutan/fenoxyethanol, chloracetamid, Kathon CG a diazolidinylurea. V souboru pacientů se základní diagnózou atopický ekzém (n 337) byla frekvence senzibilizace na pomocné látky signifikantně nižší oproti souboru pacientů „neatopiků“ (n 563). Zdrojem senzibilizace byly nejčastěji přípravky farmaceutické 44,7 %, kosmetické 31,2 %, průmyslová oblast 7,8 %, zdravotnictví 2,2 %, zdroj nejasný ve 14,1 %. Byla vytvořena databáze obsahu pomocných látek v přípravcích farmaceutických a kosmetických přístupná na webových stránkách ČDS ČLS JEP www.lfhk.cuni.cz/dermat/.

Klíčová slova:
kontaktní přecitlivělost – pomocné látky – konzervancia – antioxidanty


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2005 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se