Zkušenosti dětské venerologické ambulance FN Brno v problematice vrozené syfilidy


Experience of Paediatric Venereology Out-patient Clinic of The University Hospital in Brno in Congenital Syphilis

The authors present the group of children patients with positive antibodies against T. pallidum. In the years 1994–2004 in the newly established venereology out-patient clinic of The Paediatric Dermatology Department of the University Hospital in Brno ninety seven children were examined, from whom twenty one were examined as at-risk persons (twenty children were negative). Other seventy six children (newborns and infants) had positive serologic reactions.

In sixty four patients the passive transfer of maternal antibodies was proven. The follow-up was ended after complete negativity of serologic reactions and the minimal age of one year.

Thirteen children were treated for the diagnosis of syphilis congenita recens (none of their mothers were appropriately followed during pregnancy), four from these treated patients still have IgG positivity and therefore it is not possible to close their dispensarization. Clinical picture in our patient group is poor. Obligatory serologic screening in every newborn is inevitable, the most sensitive method combines one treponemal and one nontreponemal test: TPHA + RRR.

Key words:
congenital syphilis – clinical picture – serologic reaction – maternal antibodies


Autoři: L. Plachá;  H. Bučková
Působiště autorů: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky, FN Brno přednostka prof. MUDr. H. Hrstková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 80, 2005, No. 4, p. 213-216
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

Autorky předkládají soubor dětských pacientů s pozitivními protilátkami proti T.pallidum. V letech 1994–2004 v nově zřízené venerologické ambulanci Dětského kožního oddělení FN Brno bylo celkem vyšetřeno 97 dětí, z toho 21 dětí bylo vyšetřeno jako ohrožené osoby (20 bylo negativních). Ostatních 76 dětí (novorozenců a kojenců) mělo pozitivní séroreakce.

U 64 pacientů byl prokázán pasivní přenos mateřských protilátek. Po kompletní negativizaci séroreakcí a dosažení minimálně roku věku bylo sledování u těchto dětí ukončeno.

13 dětí bylo léčeno pro dg syphilis congenita recens (žádná z matek těchto dětí nebyla v graviditě řádně sledována), z těchto přeléčených pacientů zůstávají 4 trvale pozitivní ve třídě IgG, a proto není dispenzarizaci těchto dětí možné ukončit. Klinický nález u pacientů našeho souboru je chudý. Povinné sérologické screeningové vyšetření všech novorozenců je nezbytné, nejcitlivější metodou je kombinace 1 treponemového a 1 netreponemového testu: TPHA + RRR.

Klíčová slova:
syphilis congenita – klinické příznaky – séroreakce – mateřské protilátky


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×