Nový pohled na cévní anomálie u dětí


A New Look on the Vascular Anomalies in Children

Authors divide vascular anomalies according to the newest classification into two main types:
tumors (hemangiomas, tufted angiomas, Kaposiform hemangioendotheliomas, epitheloid hemangioendotheliomas, hemangiopericytomas) and vascular malformations (capillary, lymphatic, venous, arteriovenous and combined).

The multidisciplinary cooperation (dermatologist, radiologist, pathologist, hematologist, plastic surgeon) is needed in evaluation of vascular anomalies. The authors present the most serious cases of vascular anomalies and their therapy.

Key words:
peripheral vascular anomalies – hemangiomas – venous malformations – clinical practice – therapy


Autoři: R. Faberová 1;  J. Procházka 2;  J. Feit 3
Působiště autorů: Dětské kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno přednostka prof. MUDr. H. Hrstková, CSc. 1;  Radiodiagnostická klinika FN Brno přednosta doc. MUDr. J. Procházka, CSc. 2;  II. patologicko-anatomický ústav FN Brno přednosta prof. MUDr. J. Mačák, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 80, 2005, No. 4, p. 217-221
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

Autoři rozdělují vaskulární anomálie podle nejnovější klasifikace na 2 základní typy:
tumory (hemangiomy, tufted (trsovité) angiomy, kaposiformní hemangioendoteliomy, epiteloidní hemangioendoteliomy, hemangiopericytomy) a vaskulární malformace (kapilární, lymfatické, venózní, arteriovenózní a kombinované).

Při posouzení vaskulárních anomálií je nutná mezioborová spolupráce (dermatologa, radiodiagnostika, histologa, hematologa, plastického chirurga).

Autoři prezentují nejzávažnější případy vaskulárních anomálií a jejich terapii.

Klíčová slova:
periferní cévní anomálie – hemangiomy – venózní malformace – klinika – terapie


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×