Baktériové antigény v patogenéze atopickej dermatitídy


Bacterial Antigens in the Pathogenesis of Atopic Dermatitis

Immunopathogenesis of atopic dermatitis is considered fundamental in the development of skin changes. An important role is played by the so-called model of facilitated antigen presentation realized by skin antigen presenting cells. Except from known inhalatory, alimentary or contact „atopens”, recently, the importance of two significant antigen groups is emphasized: bacterial antigens (especially Staphylococcus aureus) and atopic autoantigens. In this paper we review the significance of staphylococcal antigens in the development and maintenance of inflammatory changes in atopic skin. The group of staphylococcal enterotoxins, toxic shock syndrome toxin, exfoliative toxin, α-hemolysin and some non-toxic substances like teichoic acid and protein A belong among relevant bacterial antigens. The above mentioned antigens are able to penetrate into deeper layers of epidermis and, also, into dermis where they bind to antigen-presenting cells. They either have a direct proinflammatory effect or function like classic antigens or superantigens. Moreover, they induce the production of antibodies detected in the sites of the antigen accumulation.

Key words:
atopic dermatitis – aethiopathogenesis – staphylococcal toxins – superantigens


Autoři: Z. Szép;  T. Danilla;  D. Buchvald
Působiště autorů: Detská kožná klinika LFUK a DFNsP, Bratislava prednosta doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 80, 2005, No. 4, p. 207-211
Kategorie: Souborné referáty (doškolování lékařů)

Souhrn

Imunopatogenéza atopickej dermatitídy je v súčasnosti považovaná za kľúčovú v rozvoji chorobných zmien kože. Významné postavenie pritom má tzv. model facilitovanej antigénovej prezentácie, realizovaný antigénprezentujúcimi bunkami kože. Okrem známych inhalačných, alimentárnych alebo kontaktných atopénov, v ostatnom období sa zdôrazňuje význam dvoch dôležitých skupín: baktériových antigénov (predovšetkým Staphylococcus aureus) a atopických autoantigénov. V predkladanej práci podávame súhrnný pohľad na význam stafylokokových antigénov v rozvoji a udržiavaní zápalových zmien v atopickej koži. Medzi významné baktériové antigény patrí skupina stafylokokových enterotoxínov, toxín syndrómu toxického šoku, exfoliatívny toxín, α-hemolyzín a niektoré látky netoxínovej povahy, ako kyselina teichoová a proteín A. Uvedené antigény majú schopnosť penetrovať do hlbších vrstiev epidermy a aj do dermy, kde sa viažu na antigénprezentujúce bunky. Buď majú priamy prozápalový účinok alebo pôsobia ako klasické antigény či superantigény. Indukujú tvorbu protilátok, ktoré sú detekovateľné v miestach kumulácie uvedených antigénov.

Kľúčové slová:
atopická dermatitída – etiopatogenéza – stafylokokové toxíny – superantigény


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×