Kontaktní přecitlivělost na alergeny obsaženév kosmetických přípravcích - reakce zachycenépomocí evropské standardní sady alergenů


Contact Hypersensitivity to Allergens Contained in Cosmetic Products - ReactionsAssessed by European Standard Allergen Set

In 2002, 945 patients (241 men and 704 women) were tested with the basic allergen set in threedermatology clinics providing diagnostic contact allergy service for Prague referal area. The authorsevaluated only substances with possible relationship to contact allergy to cosmetic products. Fromthe total of 945 patients, 173 (18.3%) - 42 men (17.4% of the total number of tested men) and 131 women(18.6% of the total number of tested women) - reacted to at least one selected substance. The mostcommon hypersensitivities represented mixture of fragrances (74 positivities - i.e. 7.8% of tested),peru balsam (52 positivities - i.e. 5.5% of tested), lanolin (36 positivities - i.e. 3.8% of tested),formaldehyde (22 positivities - i.e. 2.3% of tested), colophony (18 positivities - i.e. 1.9% of tested),5-chloro-2-methyl-4-isothiasoline-3-one + 2-methyl4-isothiasoline-3-one (MCI/MI) (9 positivities - i.e.0.95% of tested), quaternium 15 (8 positivities - i.e. 0.85% of tested) and parabens (7 positivities - i.e.0.74% of tested). These findings demonstrate, that the most common origin of sensibilisation incosmetic products are fragrances and conservants. Relatively frequent positive reaction to lanolincan be explained by sensibilisation secondary to application of topical remedies - ointments andcreams - containing lanolin. The sensibilisation to cosmetics correlates closely with an exposition rate. Cosmetics producersuse time proven formulas, but there are also newly appearing substances, which, with large extentof use, can become significant for contact allergy development. As safe, according the literature dataconcerning the cosmetic conservants reactions monitoring, are considered only those substances towhich hypersensitivity does not exceed 1%; contact allergy in 2% of tested is considered alarmingand values over 3%, as a rule, mean serious problem.

Key words:
contact allergy - cosmetics - european standard allergen set


Autoři: A. Vocilková 3;  M. Žemličková 1;  Z. Kulíková 2
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta doc. MUDr. Jiří Štork, CSc. 2Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha přednosta prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. 3Kožní ordinace, Poliklinika, Pod Marjánkou 12, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2004, No. 2, p. 54-58
Kategorie: Články

Souhrn

Na třech dermatologických pracovištích, která zajišťují vyšetření pacientů na území Prahya okolí a zabývají se diagnostikou kontaktní alergie, bylo v roce 2002 testováno 241 mužů a 704 žen- celkem 945 pacientů základní sadou alergenů. Při hodnocení přecitlivělosti se autorky soustředilypouze na ty substance, které mohou mít vztah ke zjištění alergie na kosmetické produkty. Z celkovéhopočtu reagovalo alespoň na jednu z vybraných látek 173 vyšetřených (18,3 %) - z toho 42 mužů(17,4 % z celkového počtu testovaných mužů) a 131 žen (18,6 % z celkového počtu testovaných žen).Nejčastěji se podařilo prokázat pozitivitu na směs parfémů (74krát - tj. u 7,8 % testovaných), dálena peruánský balzám (52krát - tj. u 5,5 % testovaných), lanolin (36krát - tj. u 3,8 % testovaných),formaldehyd (22krát - tj. u 2,3 % testovaných), kalafunu (18krát - tj. u 1,9 % testovaných), 5-chloro-2-metyl-4-izothiasolin-3-on + 2-metyl-4-izothiasolin-3-on (MCI/MI) (9krát - tj. u 0,95 % testovaných),quaternium 15 (8krát - tj. u 85 % testovaných) a parabeny (7krát - tj. u 0,74 % testovaných). Zjištěnévýsledky ukazují, že nejčastějším zdrojem senzibilizace v kosmetických produktech bývají parfémya konzervační látky. Relativně častou pozitivní reakci na lanolin lze vysvětlit možností sekundárnísenzibilizace po aplikaci lokálních léčiv - mastí a krémů, které jej obsahují.Možnost senzibilizace na kosmetiku souvisí velmi úzce s mírou expozice. Výrobci kosmetikypoužívají jednak tradiční osvědčené receptury, nově se ale objevují substance, které mohou být přimasivnějším používání z hlediska vzniku kontaktní přecitlivělosti významné. Při sledování reakcína konzervační látky v kosmetice jsou podle literatury bezpečné substance, kde pozitivita nepřevyšuje1 %, výskyt kontaktní přecitlivělosti u 2 % testovaných se již považuje za varující a nad 3 %zpravidla znamená závažný problém.

Klíčová slova:
kontaktní alergie - kosmetika - evropská standardní sada alergenů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se