Videotorakoskopická horní hrudní sympatektomie- chirurgická alternativa léčby lokalizované hyperhidrózy


Videothoracoscopic Upper Thoracic Sympathectomy - Alternative SurgicalTreatment of Localized Hyperhidrosis

Hyperhidrosis, local or generalized, is an unpleasant disease which causes the affected subjectsserious psychosocial problems. Secondary hyperhidrosis is an associated symptom of various pathologicalconditions. In the submitted paper the authors analyze above all the primary idiopathic formthe most probable cause of which is vegetative disbalance. At present in treatment conservative localprocedures predominate such as various ointments, powders and more recently iontophoresis orintradermal administration of botulotoxin A which, however, do not always produce the desirableeffect. The authors submit their experience with the surgical alternative of treatment of palmar andaxillary hyperhidrosis, i.e. videothoracoscopic upper thoracic sympathectomy. On account of thelocal form of the disease they implemented four bilateral operations with an excellent effect, anotherfour patients were operated on account of vascular affections of the upper extremities.The authors discuss in detail the indications for and technique of operation, risk and side-effectsand above all results based on reports in the literature at home and abroad. From the discussion andexperience ensues that upper thoracic sympathectomy can be recommended as a suitable surgicalalternative of treatment of severe forms of local hyperhidrosis of the upper extremities and face inparticular because of the immediate results, minimal morbidity and long-term effect. The articleshould make the wider medical and lay public familiar with this not very widely used method.

Key words:
palmar hyperhidrosis - axillary hyperhidrosis - videothoracoscopy - upper thoracicsympathectomy


Autoři: J. Vodička 1;  V. Špidlen 1;  K. Pizinger 2
Působiště autorů: Chirurgická klinika LF UK, Plzeň přednosta prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 2Dermatovenerologická klinika LF UK, Plzeň přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2003, No. 1, p. 22-28
Kategorie: Články

Souhrn

Hyperhidróza, lokalizovaná nebo generalizovaná, je nepříjemné onemocnění, které působí postiženýmzávažné psychosociální problémy. Sekundární hyperhidróza je průvodním symptomem řadypatologických stavů. V článku je rozebírána problematika především primární, idiopatické formy,za jejíž nejpravděpodobnější příčinu se považuje vegetativní dysbalance. V současné době převažujív léčbě postupy konzervativně lokální, jako jsou různé masti, pudry a nověji iontoforéza či intradermálníaplikace botulotoxinu A, které ale ne vždy přinášejí žádoucí výsledek. Autoři předkládají svézkušenosti s chirurgickou alternativou léčby palmární a axilární hyperhidrózy, kterou je videotorakoskopickáhorní hrudní sympatektomie. Pro lokalizovanou formu nemoci provedli 4 oboustrannévýkony s vynikajícím efektem, další 4 pacienti byli operování pro cévní postižení horních končetin.Podrobně se diskutují indikace a technika operace, rizika a vedlejší účinky a především výsledkyna základě údajů z naší i zahraniční literatury. Z diskuse a zkušeností vyplývá, že horní hrudnísympatektomii lze doporučit jako vhodnou chirurgickou alternativu léčby těžkých forem lokalizovanéhyperhidrózy horních končetin a obličeje zejména pro okamžitý výsledek, minimální morbiditua dlouhodobý efekt. Současně by měl článek přiblížit tuto ne příliš rozšířenou metodu širší lékařskéa laické veřejnosti.

Klíčová slova:
palmární hyperhidróza - axilární hyperhidróza - videotorakoskopie - horní hrudnísympatektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se