Proteinová kontaktní dermatitida


Protein Contact Dermatitis

Protein contact dermatitis (PCD) is according to contemporary views a chronic relapsing eczemain response to proteins which develops as a result of a combined early and late type of immunoallergicsensitivity. It affects atopic and non-atopic subjects, the domaine is above all food allergy and thehand (forearm).In the diagnosis of PCD above all major suspicion of exposure, the clinical picture, skin tests forearly allergy are important (scratch, scratch-patch tests, prick-tests, i.c. tests) supplemented byspecific IgE. Simple patch tests produce almost always false negative reactions andmay be the sourceof major diagnostic errors: normal values of specific IgE do not rule out immune reactivity either.Definition (and knowledge) of this subtype in the group of contact eczema is an importantcontribution to diagnosis in practice and to medical assessment as previously some patients withPCD (in particular of the hands) were not correctly diagnosed and classified. It is expedient topreserve the subtype of protein contact dermatitis as an item in the mosaic of contact eczema.

Key words:
protein contact dermatitis - skin tests - IgE - contact eczema


Autoři: Z. Kulíková;  M. Novák
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha přednosta prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2003, No. 1, p. 3-13
Kategorie: Články

Souhrn

Proteinová kontaktní dermatitida (PKD) představuje podle současného názoru chronicko-recidivujícíkontaktní ekzém po proteinech vzniklý kombinací časného a pozdního typu imunoalergicképřecitlivělosti. Postihuje atopiky i neatopiky, doménou bývá především profese, potravinová alergiea ruka (předloktí).V diagnosticePKDplatí především vysoká míra podezření na expozici, klinický obraz, kožní testyna časnou alergii (skarifikační, skarifikačně-pláténkové testy, prick-testy, i.c.-testy), doplňovanéspecifickými IgE. Jednoduché pláténkové testy dávají téměř vždy klamně negativní reakce a samotnémohou být příčinou velkých diagnostických omylů, rovněž normální hodnoty specifických IgEnevylučují imunologickou reaktivitu.Ohraničení (a znalost) tohoto subtypu ve skupině kontaktního ekzému je důležitýmpřínosem propraktickou diagnostiku i posudkovou činnost, neboť předtím někteří pacienti s PKD (zejménarukou) nebyli správně rozpoznáváni a zařazováni. Je účelné nadále ponechat subtyp proteinovákontaktní dermatitida jako další v mozaice kontaktního ekzému.

Klíčová slova:
proteinová kontaktní dermatitida - kožní testy - IgE - kontaktní ekzém

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2003 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se