Imunofenotypizácia buniek kožného tkanivau zdravých jedincov metódou prietokovej cytometrieso zameraním na lymfocytárne subpopulácie


The Cell Immunophenotyping of the Skin Tissue of the Healthy Donors by the FlowCytometry

The aim of the recent study was to investigate the occurrence of the lymphocytes subpopulationsin a skin tissue of the healthy donors. We investigated the skin biopsies of 16 patients without anyskin diseases and without any immunomodulation treatment. There was found relatively lawpresence of lymphocytes (1 %) in the skin samples. There were found T-lymphocytes almost exclusively.In the skin samples percentage of B-cells (CD19+), naturals killers (CD16+CD56+), helper/inducerT-lymphocytes (CD3+CD4+), suppressor/cytotoxic T-lymphocytes (CD3+CD8+), CD4/CD8 ratio,activated T-lymphocytes (CD3+HLA-DR+, CD3+CD25+, CD3+CD69+), naive T-lymphocytesCD4+CD45RA+) was determined. Compared with peripheral blood there was an increase of some ofthe activation markers on the surface of the skin cells, what may be probably connected witha continuous touch of the skin with the antigens of an external environment.

Key words:
immunophenotyping - skin tissue - healthy donors - flow cytometry


Autoři: J. Petrisková 1;  M. Vrlík 1;  M. Péč 2;  J. Péč 3
Působiště autorů: Martinské centrum imunológie, Martin primár MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. 2Ústav biológie, Jesseniova lekárska fakulta, Martin prednosta RNDr. Jozef Dobiaš, CSc. 3Dermatovenerologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, Jesseniova lekárska fakulta, Martin, 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2003, No. 1, p. 14-18
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľom predkladanej štúdie bolo vyšetriť výskyt subpopulácií lymfocytov v kožnom tkanivezdravých jedincov. Vyšetrovali sme kožné biopsie 16 pacientov bez doteraz zisteného kožnéhoochorenia a bez akejkoľvek imunomodulačnej liečby. Vo vzorkách kože bolo nájdené relatívne nízkepercento lymfocytov (1 %). Vo vzorkách boli zastúpené takmer výlučne T-lymfocyty. Ďalej bolostanovované percento B-lymfocytov (CD19+), NK-buniek (CD16+56+), pomocných T-lymfocytov(CD3+CD4+), tlmivých T-lymfocytov (CD3+CD8+), pomer CD4/CD8, aktivovaných T-lymfocytov(CD3+HLA-DR+, CD3+CD25+, CD3+CD69+) a „naivných“ T-lymfocytov (CD4+CD45RA+). V porovnanís periférnou krvou bolo zistené zvýšené zastúpenie niektorých aktivačných markerov na povrchubuniek kožného tkaniva, čo môže byť pravdepodobne spôsobené neustálym kontaktom kože s antigénmivonkajšieho prostredia.

Klíčová slova:
imunofenotypizácia - kožné tkanivo - zdraví jedinci - prietoková cytometria

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se