Bioinženýrské metody v dermatovenerologiiI. Přístrojové metody ke stanovení různých parametrů kůže


Bioengineering Methods in DermatovenerologyI. Instrumental Methods for Assessment of Various Parameters of the Skin

The objective of this paper (part I) is to present a systematic review of bioengineering methods. Next article (part II) will present a list of possible ways of imaging of the Skin surface.In the present paper we discuss methods which assess certain variables, values and properties of slon such as impedance, water output (TEWL), Skin hydration, assessment of water distribution in the stratum corneum, assessment of sebum, assessment of the pH of the Skin surface, partial and transcutaneous oxygen and carbon dioxide pressure, assessment of the elasticity, Skin temperature and smoothness and Skin friction resp. The authors mention also dopplerometric methods, laser-Doppler flowmetry, Skin colorimentry (chromametry, chromatometry) remittance spectrophoto(fluori)metry, Raman's spectroscopy and plethysmography. In all methods basic scientific and practical applications are described.Increasingly there are demand to replace subjective observation, albeit by the experienced eye of the dermatologists, by objective assessment. The demands of research, possibly clinical practice, can be met by a combination of several apparatuses as their properties are complementary.

Key words:
Skin impedance - TEWL - corneometry - subumetry - assessment of pH of slon - thermometry - dopplerometry - plethysmography - Skin colorimetry - remittance spectrophotometry


Autoři: V. Resl
Působiště autorů: Kožní klinika LF UK, Plzeň přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 3, p. 133-138
Kategorie: Články

Souhrn

Účelem tohoto článku je podat systematický přehled bioinženýrských metod, zatímco ve druhém článku bude podán výčet možností zobrazení kožního povrchu.V tomto pojednání jsou probrány metody, které měří určité veličiny, hodnoty, resp. vlastnosti kůže, jako jsou impedance, výdej vody (TEWL), hydratace pokožky, měření distribuce vody ve stratum corneum, určování kožního mazu, měření pH kožního povrchu, parciálního i transkutánního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého, zjištování elasticity, teploty kůže a stanovení hladkostí resp. kožního tření. Uvedeny jsou rovněž dopplerometrické metody, laser-Doppler průtokometrie, kožní kolorimetrie (chromametrie, chromatometrie), remitenční spektrofoto(fluori)metrie, Ramanova spektroskopie a pletyzmografie. U všech metod je uvedeno základní vědecké i praktické využití.Stále více se požaduje náhrada subjektivního pozorování, byt zkušeného oka dermatologa, objektivním měřením. Vyhovět požadavkům výzkumu, popř, klinické praxi, je možné kombinací několika přístrojů současně, nebot jejich vlastnosti se doplňují.

Klíčová slova:
kožní odpor - TEWL - korneometrie - subumetrie - měření pH kůže - termometrie - dopplerometrie - pletyzmografie - kožní kolorimetrie - remitenční spektrofotometrie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2002 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se