VÝSLEDKY SOUTĚŽE ČUS O NEJLEPŠÍ VĚDECKOU PUBLIKACI ZA ROK 2016


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2017; 21(4): 331-334
Kategorie: Informace

Dne 18. 10. 2017 proběhlo v rámci plenární schůze, která se uskutečnila během 63. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace za rok 2016.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 21 publikací ve třech kategoriích, hodnoceno bylo v kategorii A deset publikací, v kategorii B čtyři publikace a v kategorii D sedm publikací. Do kategorie C nebyly přihlášeny žádné publikace.

Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 22 členů a na sekretariát ČUS přišlo celkem 19 obálek s hodnocením. Dva hodnotitelé v kategorii A, čtyři hodnotitelé v kategorii B a jeden hodnotitel v kategorii D nedodrželi metodiku hodnocení (hodnotili dvě kategorie dohromady nebo neuvedli žádné hodnocení).

10. 10. 2017 zasedala komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS, zástupce rezidentů ČUS a zástupce sekretariátu ČUS, která otevřela došlé obálky s hodnocením prací přihlášených do soutěže o cenu ČUS za nejlepší publikaci v roce 2016. Komise sestavila konečné pořadí z došlých hodnocení dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace. Výbor ČUS ČLS JEP všem členům Komise děkuje za aktivní přístup.

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo

Otakar Čapoun, Veronika Mikulová, Markéta Jančíková, Hana Honová, Katarína Kološtová, Roman Sobotka, Michael Pešl, Tomáš Zima, Tomáš Hanuš, Viktor Soukup. Prognosis of castration‑resistant prostate cancer patients – use of the AdnaTest® system for detection of circulating tumor cells. Anticancer Research 36: 2019–2026 (2016). IF 1,895

Vítěz kategorie A za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v časopise s IF MUDr. Otakar Čapoun, FEBU (první zprava)
Fig. 1. Category A winner for the best original scientific paper published in a journal with IF – Otakar Čapoun, M.D., FEBU (at far right)
Obr. 1. Vítěz kategorie A za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v časopise s IF MUDr. Otakar Čapoun, FEBU (první zprava) Fig. 1. Category A winner for the best original scientific paper published in a journal with IF – Otakar Čapoun, M.D., FEBU (at far right)

2. místo

Antonín Brisuda, Eva Pazourková, Viktor Soukup, Aleš Hořínek, Jan Hrbáček, Otakar Čapoun, Iveta Svobodová, Šárka Pospíšilová, Marie Korabečná, Jaroslav Mareš, Tomáš Hanuš, Marek Babjuk. Urinary cell‑free DNA quantification as non‑invasive biomarker in patients with bladder cancer. Urol Int 2016; 96: 25–31. IF 1,611

3. místo

Jan Krhut, Alois Martan, Michaela Juráková, David Němec, Jaromír Mašata, Peter Zvara. Treatment of stress urinary incontinence using polyacrylamide hydrogel in women after radiotherapy: 1-year follow‑up. Int Urogynecol J 2016; 27(2): 301–305. IF 1,834.

4. místo

Kristýna Procházková, Michael Staehler, Ivan Trávníček, Tomáš Pitra, Viktor Eret, Tomáš Ürge, Lada Eberlová, Milena Roušarová, Petr Hošek, Zdeněk Chudáček, Jiří Ferda, Ondřej Hes, Milan Hora. Morphological characterization of papillary renal cell carcinoma type 1, the efficiency of its surgical treatment. Urol Int. 2017; 98(2): 148–155. doi: 10.1159/000448434. Epub 2016 Sep 30. IF 1,611

5. místo

Aleš Vidlář, Vladimír Študent jr, Jitka Vostálova, Emilie Fromentin, Marc Roller, Vilím Šimánek, Vladimír Študent. Cranberry fruit powder (FlowensTM) improves lower urinary tract symptoms in men: a double‑blind, randomized, placebo‑controlled study. World J Urol. 2016; 34(3): 419–424. IF 2,397.

6. místo

Marcel Drlík, Hana Flogelová, Martin Kubát, Jan Tomášek, Pavel Zerhau, Oldřich Šmakal, Ivo Novák, Martin Komarc, Radim Kočvara. Isolated low initial differential renal function in patients with primary non‑refluxing megaureter should not be considered an indication for early surgery: a multicentric study. Journal of Pediatric Urology, Vol. 12, Issue 4, p231. IF 1,170.

7. místo

Jan Krhut, Alois Martan, Roman Zachoval, Tomáš Hanuš, Kamil Švabík, Petr Zvara. Impact of body mass index on treatment efficacy of mirabegron for overactive bladder in females. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016; 196: 64–68. IF 1,662.

8. místo

Oldřich Šmakal, Jan Šarapatka, Igor Hartmann, Ondřej Vencalek, Hana Flogelová, Pavel Koranda, Vladimír Študent. Can renal ultrasonography and DMSA scintigraphy be used for the prediction of irreversible histological lesions of the upper pole in duplex system with ureteroceles or ectopic ureters? Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Czech Repub 2016; 160(3): 429–434. IF 0,894.

9. místo

Milan Král, Jaroslav Michálek, Jozef Škarda, Tomáš Tichý, Oldřich Šmakal, Roman Kodet, Vladimír Študent. High‑grade urothelial bladder cancer in children: a case report and critical analysis of the literature. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016 Dec; 160(4): 578–582. IF 0,894.

10. místo

Vladimír Študent, Aleš Vidlář, Jan Bouchal, Jana Vrbková, Zdeněk Kolář, Milan Král, Pavel Kosina, Jitka Vostálová. Cranberry intervention in patients with localized prostate cancer prior to radical prostatectomy. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016; 160: 559–565. Epub 2016 Nov 10. IF 0,894.

Všichni výherci z kategorie A za nejlepší vědeckou práci publikovanou v časopise s IF – MUDr. Otakar Čapoun, FEBU (třetí zleva), MUDr. Antonín Brisuda, FEBU (čtvrtý zleva) a doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. (druhý zprava)
Fig. 2. All Category A winners for the best original scientific paper published in a journal with IF – Otakar Čapoun, M.D., FEBU (third from the left); Antonín Brisuda, M.D., FEBU (fourth from the left); and Assoc. Prof. Jan Krhut, M.D., Ph.D. (second from the right)
Obr. 2. Všichni výherci z kategorie A za nejlepší vědeckou práci publikovanou v časopise s IF – MUDr. Otakar Čapoun, FEBU (třetí zleva), MUDr. Antonín Brisuda, FEBU (čtvrtý zleva) a doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. (druhý zprava) Fig. 2. All Category A winners for the best original scientific paper published in a journal with IF – Otakar Čapoun, M.D., FEBU (third from the left); Antonín Brisuda, M.D., FEBU (fourth from the left); and Assoc. Prof. Jan Krhut, M.D., Ph.D. (second from the right)

 Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

1. místo

Michal Staník, Alexander Poprach, Daniel Macík, Ivo Čapák, Jiří Jarkovský, Denisa Malúšková, Natália Marečková, Radek Lakomý, Jan Doležel. Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních uroteliálních nádorů měchýře: korelace léčebné odpovědi a přežití pacientů. Ces Urol 2016; 20(3): 221–228.

Vítěz kategorie B za nejlepší vědeckou práci publikovanou v časopise Česká urologie MUDr. Michal Staník (první zleva)
Fig. 3. Category B winner for the best scientific paper published in the ‚Česká urologie‘ journal – Michal Staník, M.D. (at far left)
Obr. 3. Vítěz kategorie B za nejlepší vědeckou práci publikovanou v časopise Česká urologie MUDr. Michal Staník (první zleva) Fig. 3. Category B winner for the best scientific paper published in the ‚Česká urologie‘ journal – Michal Staník, M.D. (at far left)

2. místo

Šárka Kudláčková, Milan Král, Pavel Koranda, Vladimír Študent. 18-F cholin PET CT v primodiagnostice karcinomu prostaty. Ces Urol 2016; 20(1): 57–64.

3. místo

Jaroslav Jarabák, Roman Zachoval, Vladimír Visokai, Jaromír Šimša, Ludmila Lipská, Miroslav Levý. Výskyt a řešení urologických komplikací po totální pánevní exenteraci provedené pro pokročilé nádory malé pánve. Ces Urol 2016; 20(1): 39–47.

4. místo

Natália Marečková, Michal Staník, Ivo Čapák, Daniel Macík, Jiří Jarkovský, Denisa Malúšková, Jan Doležel. Prognostický význam parametrů vycházejících z poměru neutrofilů k lymfocytům u invazivních nádorů močového měchýře. Ces Urol 2016; 20(4): 293–301.

Vítězové kategorie B za nejlepší vědeckou práci publikovanou v časopise Česká urologie – 1. místo MUDr. Michal Staník (první zleva), 2. místo MUDr. Šárka Kudláčková (třetí zprava), za MUDr. Jaroslava Jarabáka (3. místo) přebírá cenu doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., (druhý zprava), za MUDr. Natálii Marečkovou přebírá cenu MUDr. Michal Staník (první zleva)
Fig. 4. Category B winners for the best scientific paper published in the ‚Česká urologie‘ journal – 1<sup>st</sup> place Michal Staník, M.D. (at far left); 2<sup>nd</sup> place Šárka Kudláčková, M.D. (third from the right); Assoc. Prof. Roman Zachoval, M.D., Ph.D. (second from the right) accepting the award on behalf of Jaroslav Jarabák, M.D. (3<sup>rd</sup> place); Michal Staník, M.D. (at far left) accepting the award on behalf of Natálie Marečková, M.D.
Obr. 4. Vítězové kategorie B za nejlepší vědeckou práci publikovanou v časopise Česká urologie – 1. místo MUDr. Michal Staník (první zleva), 2. místo MUDr. Šárka Kudláčková (třetí zprava), za MUDr. Jaroslava Jarabáka (3. místo) přebírá cenu doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., (druhý zprava), za MUDr. Natálii Marečkovou přebírá cenu MUDr. Michal Staník (první zleva) Fig. 4. Category B winners for the best scientific paper published in the ‚Česká urologie‘ journal – 1<sup>st</sup> place Michal Staník, M.D. (at far left); 2<sup>nd</sup> place Šárka Kudláčková, M.D. (third from the right); Assoc. Prof. Roman Zachoval, M.D., Ph.D. (second from the right) accepting the award on behalf of Jaroslav Jarabák, M.D. (3<sup>rd</sup> place); Michal Staník, M.D. (at far left) accepting the award on behalf of Natálie Marečková, M.D.

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN):

Do této kategorie nebyla přihlášena žádná vědecká práce.

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

1. místo

Jiří Kočárek, František Chmelík, Jiří Heráček, Markéta Matějková, Milan Čermák. Selektivní klamping při roboticky asistované resekci ledviny. Ces Urol 2016; 20(4): 257–258.

2. místo

Michal Balík, Josef Košina, Jiří Špaček, Slavomír Vachata, Jaroslav Pacovský, Petr Hušek, Lukáš Holub, Miloš Broďák. Laparoskopická radikální cystektomie u muže – video 2015. Ces Urol 2016; 20(2): 100–103.

3. místo

Vladimír Študent ml., Igor Hartmann, Aleš Vidlář, Michal Grepl, Vladimír Študent. Roboticky asistovaná resekce ledviny pro tumor. Ces Urol 2016; 20(1): 13–15.

4. místo

Milan Hora, Petr Stránský, Viktor Eret, Tomáš Ürge, Miroslav Polák, Michal Krčma, Ondřej Hes. Jednoportová laparoskopická (LESS) adrenalektomie. Ces Urol 2016; 20(1): 10–12.

5. místo

Milan Hora, Petr Stránský, Viktor Eret, Kristýna Procházková, Tomáš Pitra, Jiří Kouba, Olga Dolejšová. Laparoskopická reimplantace ureteru – video. Ces Urol 2016; 20(2): 97–99.

6. místo

Kristýna Procházková, Viktor Eret, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Tomáš Pitra, Petr Hošek, Jiří Ferda, Ondřej Hes. Otevřená resekce papilárního renálního karcinomu kategorie cT2a. Ces Urol 2016; 20(3): 192–194.

7. místo

Milan Hora, Kristýna Procházková, Alžběta Šobrová, Viktor Eret, Olga Dolejšová, Petr Stránský. Laparoskopická nefropexe (Laparoscopis nephropexy). Ces Urol 2016; 20(3): 189–191.

Vítězové kategorie D za nejlepší video publikované v časopise Česká urologie – 1. místo MUDr. Jiří Kočárek (čtvrtý zleva), 2. místo MUDr. Michal Balík (druhý zprava), 3. místo MUDr. Vladimír Študent jr. (první zprava)
Fig. 5. Category D winners for the best video published in the ‚Česká urologie‘ journal – 1&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt; place Jiří Kočárek, M.D. (fourth from the left), 2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; place Michal Balík, M.D. (second from the right), 3rd place Vladimír Študent Jr., M.D. (at far right)
Obr. 5. Vítězové kategorie D za nejlepší video publikované v časopise Česká urologie – 1. místo MUDr. Jiří Kočárek (čtvrtý zleva), 2. místo MUDr. Michal Balík (druhý zprava), 3. místo MUDr. Vladimír Študent jr. (první zprava) Fig. 5. Category D winners for the best video published in the ‚Česká urologie‘ journal – 1<sup>st</sup> place Jiří Kočárek, M.D. (fourth from the left), 2<sup>nd</sup> place Michal Balík, M.D. (second from the right), 3rd place Vladimír Študent Jr., M.D. (at far right)

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na: http://www.cus.cz/pro‑odborniky/ vzdelavani/publikace/.

Výhercům blahopřejeme!


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2017 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se