K POZORUHODNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU doc. MUDr. Radko Petříka, CSc.


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2017; 21(4): 319-320
Kategorie: Laudatio

Již po třetí po deseti letech usedám k počítači, abych vzpomenul na významné životní jubileum pana doc. MUDr. Radko Petříka, CSc., nestora české urologie. V předchozích laudaciích jsem vzpomněl všechno, co je o něm známo, od velice pozoruhodné genetické výbavy, téměř aristokratické výchovy, kvalitního vzdělání až po velmi úspěšnou profesionální kariéru. Nerad bych se proto opakoval a tak jen připomínám, že jubilant odpromoval v lednu 1952 na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. Po promoci nastoupil do pohraničí na internu a chirurgii v Liberci, odkud přešel po krátké době na chirurgická oddělení nemocnic v Prachaticích, Českém Krumlově a Písku. Postupně získal obě chirurgické atestace a v roce 1960 byl přijat na místo odborného asistenta na „Divišovu“ 2. chirurgickou kliniku FVL UK v Praze. Od roku 1962 pracoval na urologickém oddělení kliniky, které vedl v té době ještě odborný asistent Eduard Hradec a stal se jeho pravou rukou. V roce 1966 úspěšně absolvoval nástavbovou atestaci z urologie. Na nově zřízené urologické klinice na pražském Karlově v roce 1975 patřil od počátku k hlavním pilířům a zastával zde de facto, i když ne de jure, „služebně“ druhý nejvyšší post.


V letech 1968–1969 absolvoval odbornou stáž na Urologické klinice v Bonnu, kde získal materiál pro svoji pozdější kandidátskou disertační práci „Konzervace ledvin v experimentu“. Doc. Petřík neměl ve své lékařské kariéře pro svůj původ a později i pro loajalitu k prof. Hradcovi nic jednoduché a tak mu byla obhajoba kandidatury umožněna až v roce 1975. Výjimkou nebyla ani habilitace, když habilitoval až v roce 1985.

Od nástupu na lékařskou fakultu se podílel na výuce mediků a od roku 1975, kdy se Urologická klinika stala také sídlem Katedry urologie ILF Praha, i na postgraduální výchově urologů. Pro své žáky nacházel vždy maximální pochopení a trpělivost a za to byl jimi vyhledáván a veleben. Mezi lékaři i pacienty byl znám především jako brilantní operatér a také jako jeden z posledních urologů, kteří na svém vrcholu mistrovsky ovládali urologii v plném rozsahu.

Morální čistota, vysoká profesionalita i pověst zásadového člověka slavily úspěch i během „sametové“ revoluce v listopadu 1989. V této době velikého nadšení a také nekalých a nečestných vášní, přispěl doc. Petřík k tomu, že klinika prošla touto etapou bez velkých šrámů. Nakonec zvítězila i spravedlnost a tak sice až na druhý pokus stanul 1. 11. 1992 v čele kliniky. Tento okamžik byl pro kliniku osudový, a to v dobrém slova smyslu. Přednostenství převzal v situaci, kdy ztroskotaly pokusy o komercionalizaci kliniky, kdy po odborné i vědecké stránce stagnovala a kdy i interpersonální vztahy nebyly nejlepší. Způsobem sobě vlastním, tedy nenásilnou formou, se dokázal s některými spolupracovníky rozejít, postupně opět nastolit tvůrčí režim a klinice vrátit dřívější reputaci.

O vysokých morálních i odborných kvalitách doc. Petříka hovoří také jeho jednomyslné zvolení předsedou České urologické společnosti po listopadové revoluci v březnu 1990. Během jeho mandátu se mu podařilo i na tomto poli zklidnit porevoluční „řevnivost“ v řadách českých urologů, opětně navázat a rozšířit zpřetrhané mezinárodní kontakty, získat pro mladé urology zahraniční stipendia a přispět k obnově mezinárodní prestiže české urologie.

Ve funkci přednosty kliniky setrval doc. Petřík až do 31. října 1995. Naprosto samozřejmě a bezproblémově tuto funkci předal svému nástupci a opět se zapojil do všední práce kliniky. Je až neuvěřitelné, že přes postupné snižování pracovního úvazku pracuje aktivně na klinice dodnes. Obdivuhodné je také to, jak stále s námi drží krok, jak je medicínsky up‑to‑date a odmítá jakékoliv úlevy.

Vážený pane docente, milý Radko, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro kliniku udělal a co jsi nás naučil. Velice si toho vážíme a máme Tě skutečně rádi. Do dalších let Ti přejeme hlavně pevné zdraví, jasnou mysl, stále pevnou ruku a ostrý zrak při výkonu práva myslivosti a trvalý zájem o všechno co dělá člověka člověkem, včetně jeho neřestí.

Urologii, lesu a lovu zdar

Tvoji Honza Dvořáček a spolupracovníci.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2017 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se