CO SE UDÁLO NA VÝROČNÍ KONFERENCI ČUS SPOJENÉ S CEM V ŘÍJNU 2017 V PLZNI?


Autoři: Veronika Črepová 1;  Milan Hora 2
Působiště autorů: Česká urologická společnosti ČLS JEP, Praha 1;  Urologická klinika FN, Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2017; 21(4): 325-330
Kategorie: Informace

Tradiční a největší odborná akce pro urology v ČR, Výroční konference České urologické společnosti (ČUS), se uskutečnila 18.–20. října 2017 v plzeňském Parkhotelu. K 63. výroční konferenci ČUS byl v letošním roce připojen 17. ročník EAU CEM (European Association of Urology, Central European Meeting). Bylo to poprvé, co se CEM konal jako součást národní konference a doufáme, že konference v Plzni založila novou tradici CEM. Příští rok by se měl konat CEM v rumunské Cluj‑Napoca jako součást rumunského národního urologického kongresu. Plzeň tak hostila nejen 563 urologů a 298 sester pracujících v urologii v ČR a SR, dále 264 zástupců vystavovatelů, ale také 221 zahraničních hostů z řady evropských zemí (Dánska, Francie, Holandska, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie). Organizace kongresu se kromě výboru ČUS zhostila agentura HANZO a skupina pracovnic EAU vedených Mariëlle van de Wiel.

Plenární schůze ČUS ČLS JEP 18. 10. 2017 – členové výboru a revizní komise ČUS; prof. M. Hora představuje projekt Twitter pro ČUS
Fig. 1. Plenary meeting of the Czech Urological Society (ČUS) on 18 October 2017 – members of the committee and of the review board of the ČUS; Prof. M. Hora introduces the Twitter project for ČUS
Obr. 1. Plenární schůze ČUS ČLS JEP 18. 10. 2017 – členové výboru a revizní komise ČUS; prof. M. Hora představuje projekt Twitter pro ČUS Fig. 1. Plenary meeting of the Czech Urological Society (ČUS) on 18 October 2017 – members of the committee and of the review board of the ČUS; Prof. M. Hora introduces the Twitter project for ČUS

Prof. M. Hora vítá účastníky na uvítací recepci v předvečer konferencí ČUS a CEM 18. 10. 2017 ve výstavních prostorách Parkhotelu symbolicky plzeňským pivem
Fig. 2. Prof. M. Hora welcomes the participants symbolically with Pilsner beer at the welcome reception in the exhibition spaces of the Parkhotel on the eve of the ČUS and CEM conferences on 18 October 2017
Obr. 2. Prof. M. Hora vítá účastníky na uvítací recepci v předvečer konferencí ČUS a CEM 18. 10. 2017 ve výstavních prostorách Parkhotelu symbolicky plzeňským pivem Fig. 2. Prof. M. Hora welcomes the participants symbolically with Pilsner beer at the welcome reception in the exhibition spaces of the Parkhotel on the eve of the ČUS and CEM conferences on 18 October 2017

Noví čestní členové ČUS – as. MUDr. Kateřina Vlachová (dříve Bartoníčková) a doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., oba z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol; vpravo od nich sedí doc. MUDr. Radko Petřík, CSc.
Fig. 3. New honorary members of the ČUS – assistant lecturer Kateřina Vlachová, MD (previously known as Bartoníčková), and Assoc. Prof. Ladislav Jarolím, MD, CSc., both from the Department of Urology of the Second Faculty of Medicine, Charles University, and Motol University Hospital. To the right of them sits Assoc. Prof. Radko Petřík, MD, CSc.
Obr. 3. Noví čestní členové ČUS – as. MUDr. Kateřina Vlachová (dříve Bartoníčková) a doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., oba z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol; vpravo od nich sedí doc. MUDr. Radko Petřík, CSc. Fig. 3. New honorary members of the ČUS – assistant lecturer Kateřina Vlachová, MD (previously known as Bartoníčková), and Assoc. Prof. Ladislav Jarolím, MD, CSc., both from the Department of Urology of the Second Faculty of Medicine, Charles University, and Motol University Hospital. To the right of them sits Assoc. Prof. Radko Petřík, MD, CSc.

Prof. T. Hanuš přednáší na uvítacím večeru 18. 10. 2017 laudatio prof. MUDr. Jána Klimenta, CSc. (vpravo), který se stal laureátem medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.; sleduje jej kromě prof. Babjuka a prof. Hory i uprostřed stojící prof. R. Prymula, náměstek ministra zdravotnictví
Fig. 4. At the welcome evening on 18 October 2017, prof. T. Hanuš delivers a laudation honouring prof. Ján Kliment, MD, CSc., who became the laureate of the medal of prof. Eduard Hradec, MD, DrSc. Also present are prof. Babjuk and prof. Hora as well as prof. R. Prymula, Deputy Minister of Health (standing in the middle)
Obr. 4. Prof. T. Hanuš přednáší na uvítacím večeru 18. 10. 2017 laudatio prof. MUDr. Jána Klimenta, CSc. (vpravo), který se stal laureátem medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.; sleduje jej kromě prof. Babjuka a prof. Hory i uprostřed stojící prof. R. Prymula, náměstek ministra zdravotnictví Fig. 4. At the welcome evening on 18 October 2017, prof. T. Hanuš delivers a laudation honouring prof. Ján Kliment, MD, CSc., who became the laureate of the medal of prof. Eduard Hradec, MD, DrSc. Also present are prof. Babjuk and prof. Hora as well as prof. R. Prymula, Deputy Minister of Health (standing in the middle)

Konference se zúčastnila celá řada významných zahraničních hostů. Jmenovitě dva zástupci z „executive“ EAU (tedy pět nejvyšších představitelů Evropské urologické společnosti – EAU) prof. Francesco Montorsi z Itálie, místopředseda EAU pro vědu a prof. Jens Sønksen z Dánska, místopředseda EAU pro klinickou praxi. Dále pak prof. Maurizio Brausi z Itálie, předseda ESOU (Evropská společnost pro onkourologii v rámci EAU) a prof. Michiel Sedelaar z Holanska řídící EAU Young Urologists Office. Mimoevropským hostem byl prof. Aly Abdel‑Karim z Egypta. Jednotlivé národní urologické společnosti reprezentovali většinou jejich předsedové – Igor Tomaškovič z Chorvatska, prof. Peter Tenke z Maďarska, prof. Piotr Chlosta z Polska, prof. Hans Christoph Klingler z Rakouska, prof. Ionel Sinescu z Rumunska, doc. Ivan Minčík ze Slovenska a Dejan Bratus ze Slovinska.

Samotnému zahájení Výroční konference ČUS a meetingu CEM o den dříve předcházely oblíbené edukační kurzy České akademie urologie (ČAU). Konkrétně pro letošek organizátoři připravili kurzy na téma Metafylaxe recidivujících infekcí močových cest a Aktuální aspekty léčby lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Dokladem prohlubující se multidisciplinární spolupráce mezi urology a onkology byla účast doc. Prausové, předsedkyně České urologické společnosti ČLS JEP a prof. Odrážky, člena výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, na kurzu o karcinomu prostaty.

Slavnostní zahájení 63. výroční konference ČUS ČLS JEP a 17th EAU CEM. Zleva ředitel FN Plzeň MUDr. V. Šimánek, děkan LF UK Plzeň prof. B. Kreuzberg, prof. R. Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, prof. J. Sonksen, prof. M. Hora, prof. M. Babjuk a přednášející prof. F. Montorsi
Fig. 5. Opening ceremony of the 63<sup>rd</sup> Annual Conference of the ČUS and of the 17<sup>th</sup> EAU CEM. Pictured from the left are Dr. V. Šimánek, University Hospital director; prof. Boris Kreuzberg, dean of Faculty of Medicine, Charles University, Pilsen; prof. R. Prymula, Deputy Minister of Health; prof. J. Sonksen; prof. M. Hora; prof. M. Babjuk; and the speaker prof. F. Montorsi
Obr. 5. Slavnostní zahájení 63. výroční konference ČUS ČLS JEP a 17th EAU CEM. Zleva ředitel FN Plzeň MUDr. V. Šimánek, děkan LF UK Plzeň prof. B. Kreuzberg, prof. R. Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, prof. J. Sonksen, prof. M. Hora, prof. M. Babjuk a přednášející prof. F. Montorsi Fig. 5. Opening ceremony of the 63<sup>rd</sup> Annual Conference of the ČUS and of the 17<sup>th</sup> EAU CEM. Pictured from the left are Dr. V. Šimánek, University Hospital director; prof. Boris Kreuzberg, dean of Faculty of Medicine, Charles University, Pilsen; prof. R. Prymula, Deputy Minister of Health; prof. J. Sonksen; prof. M. Hora; prof. M. Babjuk; and the speaker prof. F. Montorsi

Prim. MUDr. P. Stránský, Ph.D., Bc. B. Drápelová a Mgr. Z. Kožíšková z pořádající plzeňské urologické kliniky předsedající sesterské sekce
Fig. 6. Senior consultant P. Stránský, MD, PhD; Bc. B. Drápelová; and Mgr. Z. Kožíšková from the host Department of Urology in Pilsen, chairpersons of the nurse section
Obr. 6. Prim. MUDr. P. Stránský, Ph.D., Bc. B. Drápelová a Mgr. Z. Kožíšková z pořádající plzeňské urologické kliniky předsedající sesterské sekce Fig. 6. Senior consultant P. Stránský, MD, PhD; Bc. B. Drápelová; and Mgr. Z. Kožíšková from the host Department of Urology in Pilsen, chairpersons of the nurse section

V předvečer konference byl na plenární schůzi ČUS oceněn přínos tří významných osobností k rozvoji české urologie udělením čestného členství v České urologické společnosti. Této pocty se dostalo MUDr. Kateřině Vlachové (dříve Bartoníčkové) z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, doc. MUDr. Ladislavu Jarolímovi, CSc., ze stejného pracoviště a doc. MUDr. Juraji Fillovi, CSc., ze Slovenska.

Nejvyšším oceněním České urologické společnosti je medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc., Výbor České urologické společnosti vyjadřuje jejím udělením ocenění celoživotního díla kandidáta ve prospěch oboru urologie a to na poli klinickém, vědeckovýzkumném, pedagogickém, organizačním, a to doma i v zahraničí. Medaile E. Hradce byla během večerního setkání významných hostů konference v plzeňské Měšťanské besedě předána prof. MUDr. Jánu Klimentovi, CSc., z Martina ze Slovenska.

Vlastního zahájení konference ve čtvrtek 19. 10. ráno se kromě zástupců EAU prof. Montorsiho a prof. Sønksena a zástupců ČUS prof. Babjuka (předsedy ČUS) a prof. Hory (místopředsedy ČUS a prezidenta konference) zúčastnili prof. Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a děkan LF UK Plzeň prof. Boris Kreuzberg. Mezi vyzvanými přednášejícími byl i doc. Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS a uropatolog prof. Ondřej Hes. Po vyzvaných přednáškách následoval jeden z vrcholů programu obou akcí, a to přímý přenos operace litiázy z operačního sálu nemocnice v Českých Budějovicích. Přenosy byly živě komentovány panelem expertů a moderátorem Erikem Havránkem (urolog působící ve Velké Británii, ale s českými kořeny), který byl s operatéry (Aleš Petřík a Tomáš Ürge), přítomen na sále. Reportáž z živého přenosu z nemocnice v Českých Budějovicích je ke zhlédnutí na webových stránkách Jihočeské televize (viz níže).

Již tradicí se stal kurz Evropské školy urologie (ESU), který byl tentokrát věnován diagnóze a řešení komplikací po radikální cystektomii. Novinky v této problematice přednesl prof. Maurizio Brausi z Itálie.

Ve čtvrtek 19. 10. a v pátek 20. 10. probíhal odborný program ve třech sekcích, dvou anglických CEM a jedné české patřící ČUS. V rámci odborného programu výroční konference ČUS zaznělo 67 původních sdělení, v odborném programu CEM pak 18 sdělení. Kromě toho bylo v deseti posterových sekcích během CEM prezentováno dalších 161 posterů (v anglickém jazyce). Každá posterová sekce byla zahájena dvěma vyzvanými přednáškami odborníků v dané oblasti. Během kongresu proběhla tři sponzorovaná satelitní sympozia. V sesterské sekci bylo prezentováno šestnáct sdělení a dále pak čtyři prezentace v rámci semináře pro všeobecné sestry pod záštitou Aesculap akademie.

Součástí programu meetingu CEM byla v pátek 20. 10. ráno soutěž mladých urologů (country competition), které se zúčastnil vždy jeden zástupce národní společnosti zastoupené v regionu střední Evropy. První místo v soutěži obsadil MUDr. Sarlós z Maďarska se sdělením New partial nephrectomy training model available to everyone, druhé místo získal I. Pezelj z Chorvatska s prezentací Cost -benefit analysis of the introduction of mpMRI guided biopsies in Croatia. Třetí místo putovalo do Rakouska za sdělení Dr. Hebenstreitové s názvem Long‑term outcome of pediatric renal transplantation in boys with posterior urethral valves.

Další ocenění pro aktivní účastníky meetingu CEM byla udělována v soutěži „Best Poster Presentations“ ve dvou kategoriích – Olympus Award (Non‑Oncology) a Berlin Chemie Award (Oncology).

Výsledky obou kategorií jsou následující:

Olympus Award (Non‑Oncology)

1. místo: Macek P., Fanta M., Pesl M., Mara M., Fiala V., Novak K., Hanus T. (Prague, Czech Republic) Modifications of laparoscopic ureteroneostomy

2. místo: Gingu C., Dick A., Crasneanu M., Baston C., Himedan O., Ianiotescu S., Andresanu A., Mihancea A., Domnisor L., Sinescu I. (Bucharest, Romania) Orthoplasty, an important part of the hypospadias cripple repair

3. místo: Varga G., Klebanova S., Flidrova P., Wasserbauer R., Praksova P., Pacik D., Adedokun B. (Brno, Czech Republic) Evaluation of urological infections in patients with multiple sclerosis – a prospective study

Berlin Chemie Award (Oncology)

1. místo: Sandu B.S., Jinga V., Dragomiristeanu I., Codreanu O., Nedelea S., Persu C., Radavoi D. (Bucharest, Romania) Genetic biomarkers related with prostate cancer: new perspectives

2. místo: Nykodymova S., Urge T., Dolejsova O., Stransky P., Travnicek I., Prochazkova K., Pitra T., Hora M., Hes O. (Plzen, Czech Republic) Our experience with laparo‑ endoscopic single‑ site surgery (LESS) nephrectomy in clinical practice

3. místo: Minarik I., Koldova M., Babjuk M. (Prague, Czech Republic) Does MRI‑TRUS fusion increase the detection rate of prostate cancer in primary biopsy setting in patients with PSA ≤20 ng/ml? 

1. místo v soutěži „Best Poster Presentations“ v kategorii Olympus Award (Non‑Oncology) získal MUDr. P. Macek, Ph.D. (uprostřed) a kol. z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN
Fig. 7. First place in the „Best Poster Presentations“ competition in the Olympus Award (Non‑Oncology) category won by P. Macek, MD, and colleagues from the Department of Urology of the First Faculty of Medicine and Královské Vinohrady University Hospital
Obr. 7. 1. místo v soutěži „Best Poster Presentations“ v kategorii Olympus Award (Non‑Oncology) získal MUDr. P. Macek, Ph.D. (uprostřed) a kol. z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Fig. 7. First place in the „Best Poster Presentations“ competition in the Olympus Award (Non‑Oncology) category won by P. Macek, MD, and colleagues from the Department of Urology of the First Faculty of Medicine and Královské Vinohrady University Hospital

2. místo v soutěži „Best Poster Presentations“ v kategorii Berlin Chemie (Oncology) získala MUDr. Š. Nykodýmová a kol. z Urologické kliniky LF UK a FN Plzeň
Fig. 8. Second place in the „Best Poster Presentations“ competition in the Berlin Chemie (Oncology) category won by Š. Nykodýmová, MD, and colleagues from the Department of Urology of the Faculty of Medicine, Charles University, and Pilsen University Hospital
Obr. 8. 2. místo v soutěži „Best Poster Presentations“ v kategorii Berlin Chemie (Oncology) získala MUDr. Š. Nykodýmová a kol. z Urologické kliniky LF UK a FN Plzeň Fig. 8. Second place in the „Best Poster Presentations“ competition in the Berlin Chemie (Oncology) category won by Š. Nykodýmová, MD, and colleagues from the Department of Urology of the Faculty of Medicine, Charles University, and Pilsen University Hospital

Zejména mezi mladými urology oblíbené kurzy Hands‑on Training v letošním roce organizovala EAU v rámci program E‑BLUS (European Training in Basic Laparoscopic Urological Skills). Organizaci HoT měl na starosti prof. Ali Serdar Gözen z Německa. Je potěšující, že mezi vedoucími jednotlivých kurzů a lektory převažovali lékaři z České republiky. Dokonalé technické zázemí poskytla firma Olympus.

Během konferencí probíhaly kurzy EAU Hands‑ on Training v laparoskopii
Fig. 9. Hands‑ on training courses in laparoscopy took place during the conferences
Obr. 9. Během konferencí probíhaly kurzy EAU Hands‑ on Training v laparoskopii Fig. 9. Hands‑ on training courses in laparoscopy took place during the conferences

Stánek mediálního partnera ČUS pro projekt Twitter, společnosti Ferring
Fig. 10. Stand of the Ferring company, the media partner of the ČUS for the Twitter project
Obr. 10. Stánek mediálního partnera ČUS pro projekt Twitter, společnosti Ferring Fig. 10. Stand of the Ferring company, the media partner of the ČUS for the Twitter project

Letos poprvé byl pro děti účastníků připraven dětský koutek
Fig. 11. There was a children’s area at the conference for the first time this year
Obr. 11. Letos poprvé byl pro děti účastníků připraven dětský koutek Fig. 11. There was a children’s area at the conference for the first time this year

Každoročně je mezi účastníky konference řada lékařek, lékařů a zdravotních sester, kteří řeší problém s hlídáním dětí v průběhu konference. Výbor ČUS chce reagovat na problémy a potřeby zdravotníků s dětmi, a proto bylo možné v rámci letošní konference poprvé využít služeb dětského koutku přímo v Parkhotelu Plzeň.

Mediálním partnerem obou odborných setkání byly noviny Medical Tribune, kde postupně vyšly rozhovory s prezidentem letošní výroční konference ČUS, prof. M. Horou, operatérem live surgery MUDr. Petříkem, místopředsedy EAU prof. Montorsim a prof. Sønksenem a s doc. Zachovalem, který představil společný projekt ČUS a VZP „časný záchyt karcinomu prostaty“. Rozhovory naleznete také v elektronické podobě na www.tribune.cz.

Nedílnou součástí konference byla i doprovodná výstava, na níž se prezentovalo 47 firem farmaceutických či dodávajících zdravotnickou techniku.

Kromě bohatého odborného programu se účastníci měli možnost setkat či navázat nové kontakty během společenského večera 19. 10. v prostorech plzeňského pivovaru.

A na závěr ještě zmínka o novém projektu ČUS. ČUS nechce stát stranou nových komunikačních prostředků, a proto se rozhodla propojit všechny subjekty zajímající se o českou urologii přes sociální síť Twitter. Za pomoci mediálního partnera společnosti Ferring a komunikační agentury Influencer. cz jsou profesionálně vedeny stránky ČUS – účet @CUS_CLS_JEP. O vedení projektu ze strany ČUS byl kromě prof. Hory požádán i MUDr. Marek Broul z Ústí nad Labem. Během konference si za pomocí profesionálů mohli založit svůj Twitterový účet a odeslat první Tweet desítky účastníků konference. A vylosovaní pak vyhrát hodnotné ceny. Jako hashtag shromažďující informace o dění v české urologii byl určen #uroczech. Příspěvky o konferenci lze na Twitter dohledat pomoci hashtag #CUS17 a #CEM17. A již byly zaregistrovány na https://www. symplur.com/ hashtagy pro akce pro příští rok – #JEUS18 a #CUS18.

Věříme, že se 63. ročník výroční konference České urologické společnosti poprvé spojený s konáním 17th Central European Meeting zapsal do paměti českých i zahraničních účastníků ne jinak než pozitivně a že budou toto společné setkání vnímat jako přínosné jak po odborné, tak po společenské stránce.

Odkazy na webu

Sdělení o konferenci CEM17 CUS17 dostupná na webu EUA

 • uroweb.org/czech‑republic‑romania‑lead‑in‑cem17s‑best‑poster‑presentations/
 • uroweb.org/cem17-young‑urologists‑show‑best‑work‑in‑well‑attended‑contest/

Reportáž o live surgery z Českých Budějovic

 • www.jihoceskatelevize.cz/archiv/zpravy/877.html

Fotografie z konference

 • milanhoraplzen.rajce.idnes.cz/Conference_CEM17_CUS17
 • www.cus.cz/pro-odborniky/konference-cus/63-vyrocni-konference-cus-eau-17th-central-european-meeting-fotogalerie/

Rozhovor s prof. Horou v Medical Tribune

 • www.tribune.cz/clanek/42469-urologove‑z- ceske‑republiky‑i- zahranici‑miri‑do‑plzne‑na‑vyrocni‑konferenci‑cus
 • www.tribune.cz/clanek/42488-kongres‑urologu‑tesny‑kontakt‑s- evropou‑twitter‑i- detsky‑koutek
 • Rozhovor s prof. Babjukem v Medical Tribune: www.tribune.cz/clanek/42490-poradte-pacientovi-hematurie-a-nadory-mocoveho-mechyre
 • Rozhovor s MUDr. Petříkem v Medical Tribune: www.tribune.cz/clanek/42558-urologie-je-stale-remeslo

Poděkování předsedy ČUS

 • www.cus.cz/pro‑odborniky/ konference‑cus/ podekovani‑ucastnikum- 63-vyrocni‑konference‑cus- 17-rocniku‑eau‑cem/

Program konference

 • www.cus.cz/pro‑odborniky/ konference‑cus/ odborny‑program- 63-vyrocni‑konference‑cus‑cls‑jep/

prof. M. Babjuk a prof. M. Hora s Mgr. V. Črepovou a Mgr. N. Bartlovou ze sekretariátu ČUS
Fig. 12. prof. M. Babjuk and prof. M. Hora with Mgr. V. Črepová and Mgr. N. Bartlová from the ČUS secretariat
Obr. 12. prof. M. Babjuk a prof. M. Hora s Mgr. V. Črepovou a Mgr. N. Bartlovou ze sekretariátu ČUS Fig. 12. prof. M. Babjuk and prof. M. Hora with Mgr. V. Črepová and Mgr. N. Bartlová from the ČUS secretariat

prof. M. Babjuk, prof. M. Hora a as. Petřík děkují Mgr. L. Šafránkové z agentury Hanzo, s. r. o., za organizační zajištění konferencí ČUS a CEM
Fig. 13. prof. M. Babjuk, prof. M. Hora and assistant lecturer Petřík express thanks to Mgr. L. Šafránková of the Hanzo agency for the organizational support of the ČUS and CEM conferences
Obr. 13. prof. M. Babjuk, prof. M. Hora a as. Petřík děkují Mgr. L. Šafránkové z agentury Hanzo, s. r. o., za organizační zajištění konferencí ČUS a CEM Fig. 13. prof. M. Babjuk, prof. M. Hora and assistant lecturer Petřík express thanks to Mgr. L. Šafránková of the Hanzo agency for the organizational support of the ČUS and CEM conferences

Střet zájmů: žádný

Foto: Filip Komorous

Kontaktní adresa:

Mgr. Veronika Črepová

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

e-mail: sekr@cus.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se