WORKSHOP „MÍSTO BOTULINUMTOXINU V TERAPII DYSFUNKCÍ DOLNÍCH CEST MOČOVÝCH“


Autoři: Jan Krhut 1,2
Působiště autorů: Urologické oddělení, FN Ostrava 1;  Katedra chirurgických oborů LF OU Ostrava 2
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2015; 19(4): 318-319
Kategorie: Informace

Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie při České urologické společnosti ČLS JEP uspořádala dne 16. září 2015 v Praze workshop na téma „Místo botulinumtoxinu v terapii dysfunkcí dolních cest močových“.

Organizátoři workshopu tím reagovali zejména na fakt, že botulinumtoxin byl v nedávné době oficiálně registrován i pro léčbu neurogenní a idiopatické hyperaktivity detruzoru.

Cílem workshopu bylo především shrnout dosavadní zkušenosti s touto léčbou v ČR a konfrontovat je se současnými poznatky „evidence based medicine“ a doporučeními mezinárodních odborných společností (Evropská urologická asociace, Mezinárodní společnost pro kontinenci).

Odborný program byl sestaven z přednášek urologů z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice Praha, Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc, Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice, Urologického oddělení Krajské nemocnice Liberec a Urologického oddělení FN Ostrava. Podrobně byla prezentována problematika techniky aplikace, délky trvání efektu, řešení evakuačních dysfunkcí po léčbě botulinumtoxinem apod. Jedna přednáška byla věnována rovněž praktickému postupu při preskripci botulinumtoxinu a otázce vykazování a úhrad této léčby. Velká pozornost byla věnována rovněž indikačním kritériím pro léčbu botulinumtoxinem a výběru vhodných pacientů. Program byl doplněn rovněž rozborem klinických kazuistik, do jejichž řešení se aktivně zapojilo celé auditorium. Velký prostor byl tradičně věnován diskuzi, která pokračovala neformálně i po ukončení celého workshopu.

Doc. MUDr. Zachoval, Ph.D., při přednášce na workshopu
Doc. MUDr. Zachoval, Ph.D., při přednášce na workshopu

Celý workshop se tradičně konal v přátelské a neformální atmosféře. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům od účastníků workshopu bezprostředně po jeho ukončení budou organizátoři nejspíše zvažovat opakování této akce. Stále totiž zůstává řada nejasností, které by si zasloužily v budoucnu pozornost – ať už se jedná o legislativní otázky spojené s touto léčbou nebo o problematiku závislosti délky trvání účinku na dávce. Otázkou ke zvážení je rovněž případné vytvoření celostátního registru pacientů léčených botulinumtoxinem v urologických indikacích, který by umožnil smysluplné hodnocení dlouhodobé efektivity a bezpečnosti této léčby v našich podmínkách a poskytnul data pro budoucí jednání s plátci zdravotní péče.

Dík za úspěch setkání patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž České urologické společnosti ČLS JEP a dalším partnerům, kteří konání této akce podpořili.

Za organizátory J. Krhut

2. 10. 2015

Ilustrační foto: Autor

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologické oddělení,

Fakultní nemocnice Ostrava

Tř. 17. listopadu 1790,

708 52 Ostrava–Poruba

e-mail: jan.krhut@fno.cz

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře:

Článek vznikl bez podpory, jedná se o nezávislý článek.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se