WORKSHOP „MÍSTO BOTULINUMTOXINU V TERAPII DYSFUNKCÍ DOLNÍCH CEST MOČOVÝCH“


Autoři: Jan Krhut 1,2
Působiště autorů: Urologické oddělení, FN Ostrava 1;  Katedra chirurgických oborů LF OU Ostrava 2
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2015; 19(4): 318-319
Kategorie: Informace

Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie při České urologické společnosti ČLS JEP uspořádala dne 16. září 2015 v Praze workshop na téma „Místo botulinumtoxinu v terapii dysfunkcí dolních cest močových“.

Organizátoři workshopu tím reagovali zejména na fakt, že botulinumtoxin byl v nedávné době oficiálně registrován i pro léčbu neurogenní a idiopatické hyperaktivity detruzoru.

Cílem workshopu bylo především shrnout dosavadní zkušenosti s touto léčbou v ČR a konfrontovat je se současnými poznatky „evidence based medicine“ a doporučeními mezinárodních odborných společností (Evropská urologická asociace, Mezinárodní společnost pro kontinenci).

Odborný program byl sestaven z přednášek urologů z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice Praha, Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc, Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice, Urologického oddělení Krajské nemocnice Liberec a Urologického oddělení FN Ostrava. Podrobně byla prezentována problematika techniky aplikace, délky trvání efektu, řešení evakuačních dysfunkcí po léčbě botulinumtoxinem apod. Jedna přednáška byla věnována rovněž praktickému postupu při preskripci botulinumtoxinu a otázce vykazování a úhrad této léčby. Velká pozornost byla věnována rovněž indikačním kritériím pro léčbu botulinumtoxinem a výběru vhodných pacientů. Program byl doplněn rovněž rozborem klinických kazuistik, do jejichž řešení se aktivně zapojilo celé auditorium. Velký prostor byl tradičně věnován diskuzi, která pokračovala neformálně i po ukončení celého workshopu.

Doc. MUDr. Zachoval, Ph.D., při přednášce na workshopu
Doc. MUDr. Zachoval, Ph.D., při přednášce na workshopu

Celý workshop se tradičně konal v přátelské a neformální atmosféře. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům od účastníků workshopu bezprostředně po jeho ukončení budou organizátoři nejspíše zvažovat opakování této akce. Stále totiž zůstává řada nejasností, které by si zasloužily v budoucnu pozornost – ať už se jedná o legislativní otázky spojené s touto léčbou nebo o problematiku závislosti délky trvání účinku na dávce. Otázkou ke zvážení je rovněž případné vytvoření celostátního registru pacientů léčených botulinumtoxinem v urologických indikacích, který by umožnil smysluplné hodnocení dlouhodobé efektivity a bezpečnosti této léčby v našich podmínkách a poskytnul data pro budoucí jednání s plátci zdravotní péče.

Dík za úspěch setkání patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž České urologické společnosti ČLS JEP a dalším partnerům, kteří konání této akce podpořili.

Za organizátory J. Krhut

2. 10. 2015

Ilustrační foto: Autor

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologické oddělení,

Fakultní nemocnice Ostrava

Tř. 17. listopadu 1790,

708 52 Ostrava–Poruba

e-mail: jan.krhut@fno.cz

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře:

Článek vznikl bez podpory, jedná se o nezávislý článek.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více