SOUTĚŽ ČUS O NEJLEPŠÍ VĚDECKOU PUBLIKACI ZA ROK 2014


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2015; 19(4): 315-316
Kategorie: Informace

Dne 22. 10. 2015 proběhlo v rámci slavnostního večera 61. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2014.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 21 publikací ve dvou kategoriích, hodnoceno bylo v kategorii A dvanáct publikací a v kategorii B šest publikací. Tři publikace byly vyřazeny, protože nesplňovaly kritéria soutěže (první autor nebyl členem ČUS, nejednalo se o původní práci).

Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 28 členů a na sekretariát ČUS přišlo celkem 22 obálek s hodnocením. Jedna obálka byla neplatná. Výbor ČUS ČLS JEP všem členům Komise děkuje za aktivní přístup.

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

KATEGORIE A

Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

 • 1. místo – Zerhau P, Mackerle Z, Husar M, Brichtova E, Sochurkova D, Göpfert E, Faldyna M. Limitations in using rabbit bladders in electrophysiological and urodynamic experiments. Veterinarni Medicina, 59, 2014(8): 376–381, IF 0,756.
 • 2. místo – Stanik M, Capak I, Macik D, Vasina J, Lzicarova E, Jarkovsky J, Sustr M, Miklanek D, Dolezel J. Sentinel lymph node dissection combined with meticulous histology increases the detection rate of nodal metastases in prostate cancer. Int Urol Nephrol. 2014 Aug; 46(8): 1543–1549. doi: 10.1007/s11255-014-0704-3. Epub 2014 Mar 29, IF 1,293.
 • 3. místo – Krhut j, Holy P, Tintera J, Zachoval R, Zvara P. Brain activity during bladder fillig and pelvic floor muscle contractions: a study using functional magnetic resonance imaging and synchronous urodynamics. Int J Urol 2014; 21: 169–174. IF 1,747.
 • 4. místo – Kocvara R, Sedlacek J, Drlik M, Dite Z, Belacek J, Fiala V. Unstented laparoscopic pyeloplasty in young children (1–5 years old): a comparison with a repair using double-J stent or transanastomotic externalized stent. Journal of Pediatric Urology 2014; (10), 1153–1159. IF 0,898.
 • 5.–6. místo – Krhut J, Hradilek P, Nemec D, Tvrdik J, Zapletalova O, Zvara P. Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 2014; 130(3): 193–6. IF 2,474.
 • 5.–6. místo – Soukup V, Duskova J, Pesl M, Capoun O, Feherova Z, Zamecnik L, Hanus T, Babjuk M. The prognostic value of T1 bladder cancer substaging: a single institution Retrospective study. Urol Int 2014; 92: 150–156. doi: 10.1159/000355358, IF 1,426.
 • 7. místo – Macek P, et al. Prostate histoscanning in clinically localized biopsy proven prostate cancer: an Accuracy study. Journal of Endourology, Volume 28, Number 3, March 2014. IF 2,095.
 • 8.–9. místo – Krhut J, Gärtner M, Petzel M, Sykora R, Nemec D, Tvrdik J, Skoupa J. Persistence with first line anticholinergic medication in treatment- naïve overactive bladder patiens. Scand J Urol 2014; 48(1): 79–83. IF 0,994.
 • 8.–9. místo – Krhut J, Mazanec R, Seeman P, Man-Gow T, Zvara P. Lower urinary tract functions in series of Charcot-Marie-Tooth neuropathy patiens. Acta Neurol Scand. 2014; 129; 319–324. IF 2,474.
 • 10. místo – Hartmann I, Grepl M, Vidlar A, Smakal O, Vaclavik J, Frysak Z, Dolezel M, Student V. Outcomes of adrenalectomy in patients withprimary hyperaldosteronism – a single centre experience. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014; 58(4): 583–590. IF 1,2.
 • 11.–12. místo – Hora M, Eret V, Stransky P, Travnicek I, Ürge T, Ferda J, Petersson F, Hes O. Position of LESS (Laparoendoscopic Single-site Surgery) nephrectomy in clinical practice and comparison (matched case-control study) with standard laparoscopic nephrectomy. Videosurgery Miniinv (Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques). 2014, 9(3): 371–379. IF 1,092.
 • 11.–12. místo – Hora M, Ürge T, Stransky P, Travnicek I, Pitra T, Kalusova K, Dolejsova O, Petersson F, Krcma M, Chłosta P. Laparoendoscopic Single-site Surgery (LESS) adrenalectomy – own experience and matched case-control study with standard laparoscopic adrenalectomy. Videosurgery Miniinv (Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques). 2014, 9(4): 596–60. IF 1,092.

KATEGORIE B

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

 • 1. místo – nebylo uděleno
 • 2. místo – Šámal V, Müllerová J, Paldus V, Mečl J. Monitorace ztráty botulinumtoxinu při aplikaci do detruzoru – výsledky pilotní fáze studie. Ces Urol 2014; 18(1): 33–39.
 • 3. místo – Šobrová A, Eret V, Dolejšová O, Ferda J, Hes O, Pivovarčíková K, Hora M. Komparace multiparametrické magnetické rezonance se silou magnetického pole 3 Tesla s transrektální sonografií naváděnou biopsií prostaty. Ces Urol 2014; 18(3): 225–233.
 • 4. místo – Novák K, Macek P, Vraný M, Pešl M, Vaľová Z, Dvořáček J, Hanuš T. Endoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie a její komplikace – vlastní zkušenosti z prvních 300 operací. Ces Urol 2014; 18(2): 119–127.
 • 5. místo – Chmelík F, Belej K, Köhler O, Kaplan O, Kočárek J, Drlík P, Brdlíková Š. Hodnocení absolutní indikace operační léčby BPH u pacientů s prokázanou cystolitiázou. Ces Urol 2014; 18(4): 310–315.
 • 6. místo – Král M, Látalová B, Grepl M, Hruška F, Čtvrtlík F, Tüdös Z, Rajmon P, Študent V. Perkutánní operace nefrolitiázy v Galdakao- modifikované supinační poloze. Ces Urol 2014; 18(2): 128–133.
 • 7. místo – Musil J, Bulíř D, Jandejsek J. Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou – čtyřleté zkušenosti s elektromagnetickým litotryptorem Urontech URO-EMX. Ces Urol 2014; 18(3): 234–239.

KATEGORIE C

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

V této kategorii nebyla přihlášená žádná publikace.

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na: http://www.cus.cz/pro-odborniky/ vzdelavani/publikace/

Výhercům blahopřejeme!


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×