Dávkování a správná titrace dávky pregabalinu

6. 5. 2019

Pregabalin je v České republice schválen v indikacích epilepsie, generalizované úzkostné poruchy a neuropatické bolesti. Přinášíme přehled dávkování u poslední jmenované diagnózy.

Úvod

Neuropatická bolest je vážný a chronický typ bolesti, který vyžaduje specifickou léčbu cílící na patofyziologii problému, neboť typicky nereaguje na nesteroidní antiflogistika ani paracetamol. Vzhledem k nedostatečným důkazům o dlouhodobém účinku a k riziku závislosti se nedoporučuje podávat opioidy. Záchranou pro pacienty je pregabalin, který působí vazbou na podjednotku α2δ neuronálních napěťově řízených vápníkových kanálů. Tím brání uvolnění neurotransmiterů z hyperexcitovaných presynaptických neuronů.

Analgetickou účinnost pregabalinu potvrdilo několik randomizovaných placebem kontrolovaných studií u pacientů s neuropatickou bolestí zahrnující periferní diabetickou polyneuropatii, postherpetickou neuralgii, bolest po poranění páteřní míchy a po traumatu. Rovněž byl prokázán příznivý vliv pregabalinu na spánek, depresi a úzkost u pacientů s neuropatickou bolestí.

Dávkování pregabalinu

Pro všechny typy neuropatické bolesti se doporučuje 150–600 mg pregabalinu denně rozdělených do 2–3 dávek.

Ačkoliv řada pacientů reaguje dostatečně na nízké dávky, studie ukazují, že nejlepší úlevy od bolesti bylo dosaženo při léčbě pregabalinem v dávkách alespoň ≥ 300 mg denně. Lékaři by se měli rozhodovat individuálně ve spolupráci s pacienty podle dosaženého zmírnění bolesti a snášenlivosti léčby.

Titrace

Jako zahajovací dávka se doporučuje 150 mg pregabalinu denně rozdělených do 2–3 dávek. Nástup účinku lze očekávat po 1–2 dnech léčby. Při dobré snášenlivosti, ale nedostatečné odpovědi je možné vždy po týdnu navýšit o 150 mg až na maximální dávku 600 mg. Nejčastějšími nežádoucími příhodami při léčbě pregabalinem jsou závratě, ospalost, sucho v ústech, otoky, rozmazané vidění, nárůst tělesné hmotnosti a obtížné soustředění.

Denní dávka

Velikost jednotlivé dávky při užívání 2× denně

Velikost jednotlivé dávky při užívání 3× denně

Zahájení léčby (1. týden) – 150 mg

75 mg

50 mg

2. týden – 300 mg

150 mg

100 mg

3. týden – 450 mg

225 mg

150 mg

4. týden – 600 mg

300 mg

200 mg

Vysazení

Při vysazování léčby se doporučuje dávku pregabalinu postupně snižovat, minimálně po dobu 1 týdne. Pacienti někdy po vysazení popisují nespavost, bolesti hlavy, nauzeu, průjem, flu-like příznaky, úzkost, deprese, nervozitu, bolest, hyperhidrózu, závratě, epileptické záchvaty.

Úpravy dávek

Pregabalin se vylučuje nezměněn ledvinami a jeho clearance je přímo úměrná clearance kreatininu. U pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné individuálně stanovit nižší dávky podle vzorce uvedeného v souhrnu údajů o přípravku. Porucha funkce jater nevyžaduje úpravy dávkování pregabalinu.

(mir)

Zdroje:

  1. D’Arcy Y., McCarberg B., Parsons B. et al. Pregabalin for the treatment of neuropathic pain: a narrative review for primary care providers. Curr Med Res Opin 2017; 33 (8): 1353–1359, doi: 10.1080/03007995.2017.1322051.
  2. SPC Lyrica. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lyrica-epar-product-information_cs.pdf


Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se