Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce


Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS), Depressive Disorder and Cognitive Functions (A Review)

Depression is associated with a certain kind of cognitive deficit. Cognitive deficit in depression is characterized especially by impaired memory, impaired attention, executive functions deficit and diminished verbal fluency.

Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is a noninvasive brain technique and turns out as a pottentionally suitable tool for treatment of depression in all sorts of this disorder. In spite of that is necessary to improve our knowledge about optimal parametres of rTMS application and its time frame for maintenance of treatment.

On the top of this, continuation of rTMS effect and safeness of sequel therapy are not explored very well. This study pointed to that comprehensive review of reasonable professional literature, which shows that rTMS is a safe method for treatment of depression, but possibilities in use rTMS in influencing of some characteristics of cognitive functionar is still not very well known and it is important to execute more research work.

Key words:
depression, cognitive function, neuropsychology, repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS).


Autoři: H. Kučerová;  R. Přikryl;  M. Krejčířová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 6, pp. 285-290.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Depresivní porucha je spojena s určitým typem kognitivního deficitu. Kognitivní deficit u deprese je charakterizován zejména narušenou pamětí, pozorností, deficitem exekutivních funkcí a sníženou slovní plynulostí.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je neinvazivní technika a ukazuje se jako potencionálně vhodný nástroj pro léčbu depresivní poruchy v jejích nejrůznějších podobách. Přesto však je potřeba zdokonalit naše znalosti o optimálních parametrech aplikace rTMS a časovém rámci pro udržení léčby. Kromě toho trvání zisků z aplikace rTMS a efektivita a bezpečnost udržovací terapie jsou stále ještě do značné míry neprozkoumány.

Tato práce podává komplexní přehled dostupných informací z odborné literatury, ze které vyplývá, že rTMS lze považovat za bezpečnou metodu léčby depresivní poruchy, ale možnost uplatnění rTMS v ovlivnění jednotlivých parametrů kognitivních funkcí stále ještě představuje do značné míry neprobádanou oblast a žádá si další výzkumy.

Klíčová slova:
depresivní porucha, kognitivní funkce, neuropsychologie, repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS).


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6

2007 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se