Centrální pontinní myelinolýza u pacientky s mentální anorexií


Central Pontine Myelinolysis in Female Patient with Anorexia Nervosa

Central pontine myelinolysis (CPM) is neurologic disorder defined by symmetric demyelination of central base of the cerebral stem. This condition originally described in chronic alcohol abusers suffering from malnutrition, could be observed in patiens with electrolyte imbalance, where realimentation is needed. Until recently its outcome was considered invariably poor if not fatal (75% mortality) . This case report describes CPM in a 21 year old female patient with anorexia nervosa. This patient developed CPM afer rapid recovery of hyponatraemia, hypokalemia and hypochloreamia. The course of this case report was favourable.

Key words:
central pontine myelinolysis, osmotic demyelination syndrome, eating disorders, anorexia nervosa.


Autoři: M. Sekot 1;  O. Doležal 2;  V. Kmoch 1;  F. D. Krch 1;  C. Lakomý 2;  H. Papežová 1;  Z. Seidl 3
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2;  Radiodiagnostická klinika 1 LF UK a VFN, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 6, pp. 297-301.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Centrální pontinní myelinolýza (CPM) je vzácné neurologické onemocnění definované jako symetrická demyelinizace centrální části mozkového kmene. Tento stav, původně popisovaný u chronických alkoholiků trpících malnutricí, se může vyskytovat v rámci realimentace u pacientů s hyponatrémií nebo hypokalémií. Jedná se o závažný stav, jehož mortalita dosahuje až 75 %. Méně závažné a prognosticky příznivější formy jsou často nediagnostikovány. Kazuistika se zabývá případem 21leté pacientky s mentální anorexií, u které došlo k rozvoji CPM po rychlé úpravě hyponatrémie, hypokalémie a hypochlorémie. Průběh tohoto onemocnění byl v tomto případě přiznivý.

Klíčová slova:
centrální pontinní myelinolýza,osmotický demyelizinační syndrom, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.