Centrální pontinní myelinolýza u pacientky s mentální anorexií


Central Pontine Myelinolysis in Female Patient with Anorexia Nervosa

Central pontine myelinolysis (CPM) is neurologic disorder defined by symmetric demyelination of central base of the cerebral stem. This condition originally described in chronic alcohol abusers suffering from malnutrition, could be observed in patiens with electrolyte imbalance, where realimentation is needed. Until recently its outcome was considered invariably poor if not fatal (75% mortality) . This case report describes CPM in a 21 year old female patient with anorexia nervosa. This patient developed CPM afer rapid recovery of hyponatraemia, hypokalemia and hypochloreamia. The course of this case report was favourable.

Key words:
central pontine myelinolysis, osmotic demyelination syndrome, eating disorders, anorexia nervosa.


Autoři: M. Sekot 1;  O. Doležal 2;  V. Kmoch 1;  F. D. Krch 1;  C. Lakomý 2;  H. Papežová 1;  Z. Seidl 3
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2;  Radiodiagnostická klinika 1 LF UK a VFN, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 6, pp. 297-301.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Centrální pontinní myelinolýza (CPM) je vzácné neurologické onemocnění definované jako symetrická demyelinizace centrální části mozkového kmene. Tento stav, původně popisovaný u chronických alkoholiků trpících malnutricí, se může vyskytovat v rámci realimentace u pacientů s hyponatrémií nebo hypokalémií. Jedná se o závažný stav, jehož mortalita dosahuje až 75 %. Méně závažné a prognosticky příznivější formy jsou často nediagnostikovány. Kazuistika se zabývá případem 21leté pacientky s mentální anorexií, u které došlo k rozvoji CPM po rychlé úpravě hyponatrémie, hypokalémie a hypochlorémie. Průběh tohoto onemocnění byl v tomto případě přiznivý.

Klíčová slova:
centrální pontinní myelinolýza,osmotický demyelizinační syndrom, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6

2007 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se