Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie


Stimulation of Prefrontal Cortex and Therapy of Negative Symptoms of Schizophrenia

Negative symptoms are regarded as the most persistent and disabling component of schizophrenia. The possibility of influencing them by means of antipsychotics remains problematic. Repetitive transcranial magnetic simulation (rTMS) presents a new opportunity for influencing negative schizophrenic symptoms. A theoretical justification of the effect of rTMS on negative schizophrenic symptoms can be seen in the fact that high-frequency rTMS has an activating impact on cortex neurons. The negative correlation between activity of the frontal cortex and severity of negative symptoms has been proved repeatedly. Another important fact is that dopamine can be released in the mesolimbic and mesostriatal brain systems by high-frequency stimulation of the frontal cortex. There are hardly any consistent published data mapping the subject in clinical practice.

Key words:
frontal cortex, treatment, negative symptoms, rTMS, schizophrenia, stimulation.


Autoři: R. Přikryl;  E. Češková;  H. Kučerová;  T. Kašpárek;  L. Ustohal;  I. Palčíková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 8, pp. 416-422.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Negativní příznaky jsou považovány za nejvíce perzistující a zneschopňující komponentu schizofrenie. Jejich možnost ovlivnění antipsychotiky zůstává sporná. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) představuje novou možnost ovlivnění negativních příznaků schizofrenie. Teoretické zdůvodnění účinnosti rTMS u negativních příznaků schizofrenie lze spatřovat ve skutečnosti, že vysokofrekvenční rTMS má aktivační vliv na neurony mozkové kůry. Negativní korelace mezi aktivitou frontálního kortexu a závažností negativních příznaků byla opakovaně prokázána. Dalším neméně významným faktem je ovlivnění uvolňování dopaminu mezolimbického a mezostriatálního mozkového systému vysokofrekvenční stimulací frontálního kortexu. Konzistentní literární údaje mapující danou tématiku v klinické praxi prakticky neexistují.

Klíčová slova:
frontální kortex, léčba, negativní příznaky, rTMS, schizofrenie, stimulace.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 8

2006 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se