Kognitivní změny po resekčních operacích pro farmakorezistentní temporální epilepsii s ohledem na stranu operace


Cognitive Changes after Resective Surgery for Medical Refractory Temporal Epilepsy in Relation to the Side of Surgery

Goal:
The presentation assesses the relationship of the postsurgery cognitive changes to the side of surgery.

Methods:
In the sample of 41 adult patients (18 left-sided surgery, 23 right -sided), intelligence was evaluated by WAIS-R, memory by WMS-R (in a few patients by WMS). We used a comparison of average values of groups and three methods of reliable change indices (RCI) in individuals (Franzen, Iverson, 2000): standard deviation (±SD), and two methods of reliable difference scores by Chelune et al. (1993) and by Atkinson (1991).

Results:
There were no significant differences between groups in cognitive functions before surgery. On the average 19.7 months after surgery, patients with left-sided surgery have significantly lower general memory than patients with right-sided surgery (p=0.009). The average change between pre- and postsurgical general memory is negative, e.i. worsening (-5.88) in left-sided surgery, and positive, e.i. improving (6.22) in right-sided surgery (p=0.001). In left-sided surgery, 17 patients were evaluated by memory test out of whom, after surgery, 3 patients’ (17.6%) memory declined more than 1 SD. In the right-sided surgery, 23 patients were evaluated, out of whom, after surgery, 6 patients (26.1%) improved more than 1 SD, 1 patient (4.4%) declined more than 1 SD.

Conclusion:
Evaluation of neuropsychological changes relates to efforts to improve patients’ quality of life, dependent not only on epileptological efficiency of surgery, but also on changes in cognitive, especially memory functioning, which are possible after surgery.

Key words:
epilepsy, neurosurgery, cognitive changes-memory, neuropsychology, reliable change indices (RCI).


Autoři: J. Preiss;  Z. Vojtěch
Působiště autorů: Nemocnice Na Homolce, Praha ředitel MUDr. O. Šubrt, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 8, pp. 406-415.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V souboru 41 dospělých pacientů (18 s levostrannou operací, 23 s pravostrannou) bylo posouzení intelektové výkonnosti provedeno metodou WAIS-R, hodnocení paměti metodou WMS-R (u malé části WMS). Kromě porovnání průměrných hodnot byly použity tři metody k určování spolehlivé změny u jednotlivců (Franzen, Iverson 2000) : metoda standardní odchylky (±SD) a dvě metody spolehlivých diferenčních skórů změny (Chelune a spol., 1993; Atkinson, 1991). Před operací nebyly významné rozdíly mezi skupinami. V průměru 19,7 měsíců po operaci mají nemocní s operací vlevo významně nižší celkové paměťové výkony než nemocní s pravostrannými operacemi (p=0,009). Průměrná změna celkového paměťového výkonu je u operací vlevo záporná, tj. zhoršení (-5,88), u operací vpravo kladná, tj. zlepšení (6,22) (p = 0,001). U levostranných operací ze 17 vyšetřených paměťovou zkouškou došlo po operaci u 3 pacientů (17,6 %) k většímu poklesu paměťové výkonnosti než 1 SD. U pravostranných operaci z 23 vyšetřených u 6 pacientů (26,1 %) došlo k zlepšení o více než 1 SD, u 1 pacienta (4,4 %) k zhoršení o více než 1 SD. Sledování souvisí se snahou zlepšit kvalitu života nemocných, která je dána také změnami v kognitivních funkcích, ke kterým může po operaci dojít.

Klíčová slova:
epilepsie, neurochirurgická operace, kognitivní změny, pamět’, neuropsychologie, znaky spolehlivé změny (RCI).


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 8

2006 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se