Léčba antidepresivy: volba dle aktivity CYP2D6 a pohlaví


Antidepressant Therapy: Choice Based on CYP2D6 Activity and Gender

The choice of a suitable antidepressant for maintenance therapy depends not only on the efficacy of the drug to be administered, but on its metabolization and the gender of the patient, his/her age and/or other medication, too. The goal of the study was to compare the therapeutic effect and incidence of sexual dysfunction in patients in paroxetine maintenance therapy treating a depressive and/or anxiety disorder with respect to gender and CYP2D6 activity. The findings support equal CYP2D6 activity in both genders and equal antidepressant effect disregarding the gender and CYP2D6 activity.

A unique finding of the study is varying incidence of sexual dysfunction depending on CYP2D6 activity within the group of female patients.

Key words:
antidepressants, CYP2D6, gender, efficacy, sexual dysfunction.


Autoři: A. Žourková 1;  E. Hadašová 2;  L. Pulkrábková 1;  M. Robeš 1;  B. Ravčuková 3
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno ;  přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc. Farmakologický ústav LF MU, Brno 1;  přednostka prof. MUDr. A. Šulcová, CSc. Oddělení lékařské genetiky FN, Brno 2;  přednostka prim. MUDr. R. Gaillyová 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 4, pp. 183-188.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Volba vhodného antidepresiva pro udržovací léčbu souvisí nejen s účinností podávaného léku, ale i se způsobem jeho metabolizace a také s pohlavím pacienta, jeho věkem a eventuálně i další medikací. Cílem práce bylo srovnání terapeutického účinku a výskytu sexuálních dysfunkcí u pacientů při udržovací léčbě paroxetinem pro depresivní a /nebo úzkostnou poruchu v závislosti na pohlaví a aktivitě CYP2D6. Výsledky ukazují na stejnou aktivitu CYP2D6 u obou pohlaví, stejnou antidepresivní účinnost jak v závislosti na pohlaví, tak na aktivitě CYP2D6. Ojedinělým výstupem práce je nalezený rozdíl ve výskytu sexuálních dysfunkcí podle aktivity CYP2D6 ve skupině žen.

Klíčová slova:
antidepresiva, CYP2D6, gender, účinnost, sexuální dysfunkce.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×