Remise – nový způsob hodnocení výsledků léčby


Remission – a New Tool for Assessment of Treatment Efficacy

The boom of psychopharmacs led to the development of rating scales. These scales made possible to define the treatment response and remission. The concept of remission has been applied in affective disorders for the first time and it starts to be used also in schizophrenic disorders nowadays. In schizophrenia a continuous long-term treatment with antipsychotics, good compliance and availability of psychosocial interventions are necessary conditions for achievement of remission. Remission in schizophrenia is becoming a new aim of treatment and a new tool for assessment of treatment efficacy. The remission criteria have been successfully applied in a 1-year study of long-acting risperidone injection (Consta). The results have shown that maintenance of remission was associated with further improvement of psychopathology and quality of life.

Key words:
psychopharmacs, rating scales, remission, psychopathology, quality life.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 4, pp. 195-200.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Rozvoj psychofarmak vedl k vývoji hodnotících škál. Pomocí nich bylo možno definovat lékovou odpověď a remisi. Koncept remise byl nejprve aplikován v oblasti afektivních poruch, v současné době začíná být uplatňován i u schizofrenní poruchy. Podmínkou pro dosažení remise u schizofrenie je dlouhodobá kontinuální léčba antipsychotiky, dobrá kompliance a dostupnost psychosociálních intervencí. Remise u schizofrenie se dnes stává novým cílem léčby a také novým nástrojem pro hodnocení efektu léčby. Kritéria remise již byla úspěšně aplikována v jednoroční studii s dlouhodobě účinným injekčním risperidonem (Constou). Výsledky ukázaly, že udržení remise bylo provázeno dalším zlepšením psychopatologie i kvality života.

Klíčová slova:
psychofarmaka, hodnotící škály, remise, psychopatologie, kvalita života.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×