Užití omezovacích opatření a prostředkův psychiatrii – mezinárodní projekt EUNOMIA


The Use of Coercive Measures and Remedies in Psychiatry – an International ProjectEUNOMIA

This article gives information about international project EUNOMIA, in which Psychiatric ClinicPrague in cooperation with Psychiatric Hospital Bohnice also take part. The EUNOMIA project– European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practice – issupported by 5th Resource Programme of European Union grant projects. This project concernsthe use of coercive measures in psychiatry. In the term „coercive measures“ we include involuntaryadmission, involuntary treatment, restraint and seclusion in psychiatric praxis.The aim of the project is to describe national praxis in 12 European countries, to provide internationalcomparison and to settle European guidline of best practice.Data will be gathered using questionnaires given in three time points to 320 involuntary admittedpatients and to 75 voluntary admitted patients who feel somehow coerced.Then so called „focus groups“ – working groups of people who have experience with coercivemeasures (psychiatrist, patients, carers, lawyers, social workers, police, ethical and other experts)will be formed.Required data will be disseminated and used in further psychiatric practice.

Key words:
coercive measures, restraint, seclusion, involuntary treatment, involuntary admission.


Autoři: L. Kališová 1;  J. Raboch 1;  I. Novotná 2;  M. Černý 2;  K. Victorínová 2;  E. Kitzlerová 1;  A. Nawka 1;  F. Chudárek 1
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. 1Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, ředitel MUDr. Z. Bašný 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 7, pp. 420-427.
Kategorie: Články

Souhrn

Článek informuje o cílech a provedení mezinárodního projektu EUNOMIA, jehož řešitelemv ČR je Psychiatrická klinika 1. LF UK ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Bohnice. EUNOMIA– European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practice– je podporována grantem Evropské unie. Projekt se soustřeďuje na užití omezovacích opatřenía prostředků v psychiatrické praxi. Pojmem omezovací opatření a prostředky v rámci této studierozumíme aplikaci nedobrovolné hospitalizace, nedobrovolnou léčbu, omezení v pohybu a umístěnínemocného do izolace. Cílem studie je popsat současnou praxi v jednotlivých zemích, provéstmezinárodní srovnání a vytvořit celoevropskou směrnici nevhodnějšího postupu. Data budouzískána na základě dotazníkové studie u 320 nedobrovolně hospitalizovaných pacientů a u 75dobrovolně hospitalizovaných pacientů, kteří však vnímají určité omezení. Dále budou vytvořenypracovní skupiny osob, které mají zkušenost se zkoumanými procedurami (zástupci pacientů, lékaři,ošetřovatelský personál, soudci, policie, sociální pracovnice). Projektem získané zkušenosti budourozšířeny, a pokud možno, uplatňovány v praxi.

Klíčová slova:
nedobrovolná hospitalizace, nedobrovolná léčba, omezení v pohybu, terapeutickáizolace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2004 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se