Specifi cké aspekty sexuálního zneužívání dětí(Kazuistika)


Specifi c Aspects in Sexual Abuse of Children

The authors are engaged in a topic of sexual child abuse. The abuse of one’s own parent presentsa traumatic experience which has negative infl uence for child personality development. Thetraumatic aspect consists not only of violent and painful behavior but also of gratifying behaviorwhich can be pleasant for a the child. The authors show some specifi c aspects of sexual abuse, whenthe child is abnormaly gratifi ed by the parent and specifi c patological bond is created. Two detailedcase of abused girls are demonstrated.

Key words:
sexual abuse, patological gratifi cation, personality development, family reaction.


Autoři: J. Kocourková;  J. Schmidtová
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hrdlička, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 7, pp. 445-448.
Kategorie: Články

Souhrn

Autorky se zabývají tématem sexuálního zneužívání dětí. Zneužití vlastním rodičempředstavuje traumatizující zkušenost, která negativně ovlivňuje vývoj osobnosti dítěte. Traumatickéaspekty spočívají nejen v násilném a bolestivém chování zneužívající osoby, ale také v gratifi kujícíma stimulujícím chování, které může být dítěti příjemné. Autorky ukazují některé ze specifi ckýchaspektů sexuálního zneužívání, kdy rodič abnormálně gratifi kuje a stimuluje vytváření specifi cképatologické vazby. Autorky uvádějí dvě podrobnější kazuistiky zneužívaných dívek.

Klíčová slova:
sexuální zneužívání, patologická gratifi kace dítěte, vývoj osobnosti, reakce rodiny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2004 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se