Kdy je polyfarmakoterapie léčbou prvnínebo druhé volby? II. část


Polypharmacotherapy – When it is Treatment of the First orSecond Choice? Part II.

Polypharmacotherapy is very frequently used in the bipolar and psychotic depression and in thepharmacoresistant schizophrenia. For all these indications only a few controlled double-blindstudies are available. Emergence of atypical antipsychotics represents another aspect of theproblem. In the bipolar depression, mood stabilizers or their combinations are adequate for milddepression only. In more severe depression the transitory use of combinations with antidepressantsis recommended; in resistant and psychotic depression combinations with atypical antipsychoticscan be temporally used. In pharmacoresistant schizophrenia the augmentation strategies(lithium, anticonvulsants) are not applied very often, the combinations of several antipsychoticswith different and mutually complementary pharmacological profile have been employed morefrequently. Such combinations should be used after a trial of monotherapy with clozapine.

Key words:
polypharmacotherapy, bipolar depression, psychotic depression, pharmacoresistantschizophrenia, combination, augmentation.


Autoři: E. Češková;  T. Kašpárek
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 4, pp. 189-193.
Kategorie: Články

Souhrn

Nozologické jednotky, u kterých používáme velmi často polyfarmakoterapie, je bipolárnía psychotická deprese a farmakorezistentní schizofrenie. Ve všech těchto indikacích je málo kontrolovanýchdvojitě slepých studií. Dalším aspektem je nástup atypických antipsychotik. U bipolárnídeprese jsou stabilizátory, event. jejich kombinace, dostačující pouze u mírné deprese,u závažnějších depresí saháme přechodně ke kombinaci s antidepresivem, u rezistentní a psychotickédeprese ke kombinaci s atypickým antipsychotikem. U farmakorezistentní schizofrenie sepostupně upouští od augmentačních strategií (lithium a antikonvulziva) a více se využívá kombinacíantipsychotik s rozdílným a vzájemně se doplňujícím farmakologickým profilem. K těmtobychom však neměli sáhnout dříve, než vyzkoušíme monoterapii klozapinem.

Klíčová slova:
polyfarmakoterapie, bipolární deprese, psychotická deprese, farmakorezistentníschizofrenie, kombinace, augmentace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se