Umíme správně diagnostikovat a léčitbipolární poruchu?


Do we Know how to Diagnose and Treat Bipolar Disorder?

Recently, an increased attention is paid to the bipolar disorder, which represents a serious affectivedisorder. Simultaneously, more detailed diagnosis is connected with a broader spectrum oftreatment possibilities. The author deals in detail with diagnosis and treatment of hypomania andbipolar depression. Nowadays, it is not sufficient to differentiate between unipolar and bipolardisorders, but it is necessary to differentiate between bipolar I and bipolar II, because there aredifferences in clinic, dynamic and treatment reactivity. None of mood stabilizers has the sameefficacy in mania and depression. For that reason, the mood stabilisation is achieved using combinationsof stabilizers with antidepressants and antipsychotics or mutual combination of stabilizers.The integral part of complex treatment of bipolar disorder is the psychoeducation, aimedat the adherence to the treatment and relaps prevention (identification of early signs of relapsesand stressors, significance of regular activities and sleep), or broader psychosocial interventions.

Key words:
bipolar spectrum, bipolar disorder I, bipolar disorder II, hypomania, bipolar depression,treatment, switches.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 4, pp. 207-212.
Kategorie: Články

Souhrn

Bipolární porucha (BP) prezentuje závažnou afektivní poruchu, které je v poslední doběvěnována zvýšená pozornost. S širším spektrem léčebných možností souvisí snaha o jemnější diagnostiku.Autorka se detailněji zabývá diagnostikou a léčbou hypománie a bipolární deprese.V současné době nestačí diferencovat mezi unipolární a bipolární formou, ale je žádoucí rozlišovati BPI a BPII vzhledem k odlišnostem v klinickém projevu, průběhu a léčebné reaktivitě. Narozdíl od depresivní poruchy u bipolární deprese jsou jednoznačně preferovány stabilizátory nálady.Žádný stabilizátor není stejně účinný u mánie a deprese, a proto stabilizace nálady dosahujemečasto kombinacemi stabilizátorů s antidepresivy a antipsychotiky nebo vzájemnýmikombinacemi stabilizátorů. Nedílnou součástí komplexní léčby BP je psychoedukace cílená naadherenci k léčbě a prevenci relapsu (identifikace časných známek relapsu a stresorů, význampravidelných aktivit a spánku), resp. širší psychosociální intervence.

Klíčová slova:
bipolární spektrum, bipolární porucha I, bipolární porucha II, hypománie, bipolárnídeprese, léčba, přesmyky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se