Léčba SSRI v praxi psychiatrických ambulancív České republice – otevřená, neintervenčníšestiměsíční studie se sertralin hydrochloridem(Zoloft®).


Treatment of SSRI in the Practice of Psychiatric Ambulances in the CzechRepublic – Open, Non-intervention Six-month Study with Sertraline Hydrochloride (Zoloft®)

The submitted results summarize data assembled in a non-intervention study of patients treatedwith sertraline hydrochloride (Zoloft®) which lasted six months and was implemented within theframework of standard psychiatric ambulatory care. From out-patient psychiatrists a total of 3382forms were recovered and subsequently processed. There were twice as many females as males.Most frequently treatment was indicated on account of depressive disorders of different intensityand on account of mixed anxiety depressive disorders. In 50% the preparation was administredduring the first episode and in 30% on account of the repeated occurrence of the primary disorder.The severity of the mental disorder was according to CGI (item 1) in 51% patients mediumintense, 25% patients were seriously and 17% slightly sick. Roughly 70% patients were givena dose of 50 mg per day and 24% 100 mg sertraline hydrochloride per day. The tolerance oftreatment was demonstrated by the low incidence of undesirable effects which were recorded in8.5% of the treated patients and receded without sequelae in 94% and no death was recorded inconjunction with treatment. Treatment was discontinued early in 12% of the cases. In the CGIevaluation (item 2) 42% patients were described as markedly improved and another 44% as greatlyimproved. From the assembled data ensues that treatment with sertraline hydrochloride, usingcommon doses, was effective in the majority of patients and the general profile of toleranceindicates its satisfactory tolerance by patients.

Key words:
non-interventional observation study, practical application, depressive disorder, sertralinehydrochloride


Autoři: M. Anders
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 3, pp. 155-162.
Kategorie: Články

Souhrn

Předložené výsledky shrnují údaje získané neintervenčním sledováním pacientů léčenýchsertralin hydrochloridem (Zoloft®), které trvalo šest měsíců a bylo prováděno v rámci standardnípsychiatrické ambulantní péče. Celkem bylo od ambulantních psychiatrů získáno zpěta následně zpracováno 3382 datových formulářů. Sledovaných subjektů ženského pohlaví bylodvakrát více než mužů. Nejčastěji byla léčba indikována k léčbě depresivních poruch různéhostupně intenzity a pro smíšené úzkostně depresivní poruchy. V 50 % byl preparát podáván v léčběprvní epizody a ve 30 % pro opakovaný výskyt primární poruchy. Závažnost duševní poruchy bylahodnocena podle CGI (položka 1) u 51 % pacientů jako středně silná, 25 % pacientů bylo silněa 17 % mírně nemocných. Zhruba 70 % pacientů bylo léčeno dávkou 50 mg na den a 24 % 100 mgsertralin hydrochloridu na den. Tolerance léčby byla dokumentována nízkým výskytem nežádoucíchúčinků, které byly zaznamenány u 8,5 % léčených a tyto odezněly bez následků v 94 % a aniv jediném případě nebylo v souvislosti s léčbou zaznamenáno úmrtí pacienta. Léčba byla předčasněpřerušena ve 12 % případů. V hodnocení CGI (položka 2) bylo označeno 42 % léčených za velmivýrazně zlepšené a dalších 44 % za značně zlepšené. Ze získaných dat vyplývá, že léčba sertralinhydrochloridem byla při použití běžných dávek ve většině případů dobře účinná a celkový profilsnášenlivosti ukazuje na jeho dobrou toleranci nemocnými.

Klíčová slova:
neintervenční observační studie, praktické užití, depresivní porucha, sertralin hydrochlorid.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se