Súčasné trendy vo výskume psychoterapie:I. Výskum efektu psychoterapie


Contemporary Trends in Psychotherapeutic Research: I. Research of thePsychotherapeutic Effect

The paper presents contemporary research on the effectiveness of psychotherapy. It deals brieflywith the historical context of research of the effect of psychotherapy and the contemporary trendof empirical evidence of the effectiveness of psychotherapy. It also presents the tools for measuringthe effectiveness or psychotherapy. Special attention is devoted to the methodology of randomizedcontrolled clinical trials. It presents also alternatives of experimental clinical tests such as:natural research into the therapeutic effect, satisfaction of patients with psychotherapy, experimentalcase-records, qualitative investigation of the effect, qualitative evaluation of case-records.The paper deals also briefly with the so-called dosage effect of psychotherapy. It presents also thetype of research which investigates the influence of variables on the part of the therapist andclient which influence the effect of psychotherapy.

Key words:
psychotherapy, research in psychotherapy, research into the effect of psychotherapy,methodology.


Autoři: L. Timuľák
Působiště autorů: Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra psychológie, Trnava
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 3, pp. 146-154.
Kategorie: Články

Souhrn

Príspevok predstavuje súčasný výskum účinnosti a efektívnosti psychoterapie. Krátkospomína historický kontext výskumu efektu psychoterapie i súčasný trend empirického dokladovaniaúčinnosti a efektívnosti psychoterapie. Ďalej predstavuje nástroje merania efektu psychoterapie.Osobitné miesto venuje metodológii znáhodňovaných kontrolovaných klinických skúšok.Predstavuje tiež alternatívy experimentálnych klinických skúšok ako sú: prirodzené výskumyefektu terapie, prieskumy spokojnosti pacientov s psychoterapiou, experimentálne kazuistiky,kvalitatívny výskum efektu, kvalitatívne hodnotiace kazuistiky. Príspevok sa tiež krátko venujetzv. dávkovaciemu efektu psychoterapie. Tiež predstavuje typ výskumu, ktorý sleduje vplyv premennýchna strane terapeuta a klienta, ktoré ovplyvňujú efekt psychoterapie.

Klíčová slova:
psychoterapia, výskum v psychoterapii, výskum efektu psychoterapie, metodológia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se