Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebodruhé volby?I. část


Polypharmacotherapy – when is it Treatment of the First orSecond Choice? Part I.

Data about treatment of schizoaffective and bipolar disorders are summarised. In both disordersthe frequent first choice is the combination of mood stabilizers and antipsychotics, respectiveantidepressants. In the 70’s lithium was very popular, in the 80’s anticonvulsants appeared and inthe 90’s atypical antipsychotics started to be in the focus of attention. It is not clear whetheratypical antipsychotics are mood stabilizers, because there is a lack of adequete studies. Theauthors data about the treatment of schizoaffective disorders are presented. The authors, usingretrospective chart analysis, found that in this indication antipsychotics were preferred. Onadmission mood stabilizers were used in 20/64 (31 %), only in 3/20 (15 %) as monotherapy and incombination, in 46/64 (72 %) antipsychotics were used. Atypical antipsychotics were preferred(33/46, 72 %) to conventional antipsychotics (21/46, 46 %). This ratio persisted on discharge. Ondischarge a higher number of patients were treated with antipsychotics (72 % vs 91 %), combinationsof antipsychotics with mood stabilizers (26 % vs 40 %) and combinations of antipsychotics(13 % vs 22 %). The most widely used atypical antipsychotic on admission was risperidone (in39 %), on discharge olanzapine (in 35 % of the total number of patients treated with atypicalantipsychotics).

Key words:
polypharmacotherapy, schizoaffective disorder, bipolar disorder, combinations, withmood stabilizers, atypical antipsychotics.


Autoři: E. Češková ;  T. Kašpárek
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 3, pp. 134-141.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři shrnují dosavadní poznatky o léčbě schizoafektivní a bipolární poruchy. U obounozologických jednotek je často první volbou kombinace stabilizátorů a antipsychotik, respektiveantidepresiv. V 70. letech bylo v popředí zájmu lithium, v 80. letech antikonvulziva a 90. létajsou charakterizována nástupem atypických antipsychotik. Není zcela jasné, zda atypická antipsychotikajsou stabilizátory nálady, protože chybí dostatek studií. Autoři dále uvádějí vlastnízkušenosti s léčbou schizoafektivní poruchy. Na základě retrospektivní analýzy chorobopisnéhomateriálu zjistili, že v této indikaci byla preferována antipsychotika. Se stabilizátory nálady přicházelo20/64 (31 %) pacientů, pouze 3/20 (15 %) mělo monoterapii a vzájemnou kombinaci stabilizátorů.Atypická antipsychotika převažovala 46/64 (72 %) nad klasickými antipsychotiky (21/46,46 %); toto rozložení bylo zachováno i při propuštění. Při propuštění odcházelo více nemocnýchs antipsychotiky (13 % vs 22 %). Nejčastěji aplikovaným antipsychotikem z atypických byl při přijetírisperidon (39 %), při propuštění olanzapin (35 % z celkového počtu léčených atypickými antipsychotiky).

Klíčová slova:
polyfarmakoterapie, schizoafektivní porucha, bipolární porucha, kombinace se stabilizátorynálady, atypická antipsychotika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se