Sérové hladiny celkového cholesterolu a jejich vztah k některým psychologickým charakteristikám u pacienteks mentální anorexií


Total Serum Cholesterol Levels andtheir Relationship to Some Psychological Characteristics in Female Patients with Anorexia Nervosa

The relationship between serum cholesterol and the human psyche has been recently often investigated. A relationship between total serum cholesterol and results of psychological tests and totalserum cholesterol and subjective evaluation of the clinical state of the patient done by the physician was sought. This is a retrospective study using the standard tests performed in hospitalisedpatients with mental anorexia (MA) - total serum cholesterol, psychological questionnaire (theHigh School Personality Questionnaire - HSPQ) and CGI (Clinical Global Impression). The samplecomprises 18 female MA patients (F50.0 according to IDC-10) within the age range from 12 to 17years. We correlated total serum cholesterol with the results of the HSPQ and total serum cholesterol with CGI in each patient. No direct correlation between serum levels of total cholesterol atthe beginning of hospitalisation and any of the psychological characteristics included in theHSPQ was found using the Spearman’s correlation coefficient. When the whole sample was divided into 2 sub. samples according to numeric values of the HSPQ, a significant difference (p

Key words:
total serum cholesterol, anorexia nervosa, HSPQ, CGI.


Autoři: P. Theiner;  J. Blažek;  I. Drtílková;  B. Balaštíková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 5, pp. 213-217.
Kategorie: Články

Souhrn

Vztah sérového cholesterolu a lidské psychiky je v poslední době často zkoumaným tématem. V naší práci jsme hledali souvislost mezi celkovým sérovým cholesterolem, výsledky psychologického testu a subjektivním hodnocením stavu pacientky jejím ošetřujícím lékařem. Jdeo retrospektivní studii s využitím standardních testů pro hospitalizované pacientky s mentálníanorexií (MA) - celkový sérový cholesterol, psychologický dotazník pro mládež (HSPQ) a hodnocení stavu pacientky lékařem (CGI). Soubor tvoří 18 dívek ve věku 12 - 17 let s diagnózou MA (F50.0).U každé dívky jsme korelovali hladinu celkového cholesterolu při přijetí s výsledky psychologického testu a se subjektivním hodnocením jejího stavu lékařem. Použitím Spearmanova korelačního koeficientu nebyla nalezena přímá korelace mezi sérovými hladinami celkového cholesterolupři přijetí a některou z psychologických charakteristik obsažených v HSPQ. Po rozdělení celéhosouboru na soubory dva dle číselných hodnot psychologických charakteristik jsme pomocí Studentova t-testu prokázali signifikantní rozdíl (P < 0,05) v hladinách celkového cholesterolu u pacientek spíše klidnějších (nižší hladiny) a spíše vznětlivých (vyšší hladiny). Dále jsme zjistili vztahmezi subjektivním hodnocením stavu pacientky lékařem při přijetí a celkovým cholesterolem -subjektivně horší stav koreloval s vyšší hladinou cholesterolu.

Klíčová slova:
celkový sérový cholesterol, mentální anorexie, HSPQ, CGI.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se