Antidepresíva s dvojitým mechanizmom účinkua vyšší vek


Antidepressants with a Dual Mechanism of Action and Advanced Age

Depression is very frequent in old people, according to epidemiological studies its occurs in10-15 %. In old people living in medical or social institutions it is even more frequent.In old age also more severe forms of depression are encountered more frequently, and resistanceand a chronic course are more frequent. Despite this, depression in old people is often inadequately diagnosed and frequently not adequately treated.The new generation of antidepressants (e.g. SSRI) have eliminated the disadvantages of classicalantidepressants such as the adverse spectrum of undesirable effects, suicidal risk etc. As regardseffectiveness they have not contributed much.The subsequent generation of antidepressants with dual action raises new hopes. The authorspresent hitherto published work on milnacipran, venlafaxin and mitrazapin and draw attentionto their possible use in gerontopsychiatry. Antidepressants with a dual effect have an effectivityat least comparable with classical ones, they have however a more rapid onset of action as well asa favourable spectrum of undesirable effects . It seems that they exert a favourable effect also oninhibited and anxiety depressions.

Key words:
depression in the aged, dual action of antidepressants, milnacipran, venlafaxin, mirtazapin.


Autoři: E. Kolibáš;  V. Novotný
Působiště autorů: Psychiatrická klinika FN a LF UK, Bratislava, prednosta prof. MUDr. I. Žucha, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 5, pp. 232-239.
Kategorie: Články

Souhrn

U starých ľudí v zdravotných alebo sociálnych inštitúciách je ešte častejšia.V starobe sa vyskytujú častejšie aj vážnejšie formy depresie, častejšia je rezistencia aj chronickýpriebeh. Napriek týmto faktorom je depresia u starších ľudí často nedostatočne diagnostikovanáa často nie primerane liečená.Nové generácie antidepresív (napr. SSRI) odstránili niektoré nevýhody klasických antidepresív,ako bolo nevhodné spektrum nežiaducich účinkov, suicidálne riziko a podobne. V oblasti efektivity však nepriniesli veľa nového.Ďalšia generácia antidepresív s tzv. duálnym pôsobením prináša nové nádeje. Autori prezentujúdoteraz publikované práce o milnaciprane, venlafaxine a mirtazapine, poukazujúce na možnosťich použitia v gerontopsychiatrii. Duálne pôsobiace antidepresíva majú efektivitu minimálnezrovnateľnú s klasickými antidepresívami, majú však rýchlejší nástup účinkov ako aj vhodnéspektrum nežiaducich účinkov. Zdá sa, že účinkujú dobre aj na inhibované a úzkostné depresie.

Klíčová slova:
depresia u starých ľudí, duálne pôsobiace antidepresíva, milnacipran, venlafaxin,mirtazapin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se