Neuroleptický maligní syndrom u pacientů léčenýchna Jednotce intenzivní psychiatrická péče Psychiatrické kliniky v Brně


Neuroleptic Malignant Syndrome in Patients Treatedat the Intensive Psychiatric Care Unit of the Psychiatric Clinic in Brno

Neuroleptic malignant syndrome (NMS) is a serious complication in neuroleptic treatment, potentionally threatening the patients’ lives. NMS is characterized by remarkable muscle rigidity,hyperthermia, autonomic dysfunction and mental status changes. It can develop during the first24-72 hours of neuroleptic treatment, mostly it is manifested in the first four weeks of neuroleptictherapy. Most often it has been observed after administration of higher or rapidly increased dosesof incizive neuroleptics. Higher risk of NMS appearance is observed in patients with organicbrain disorders, dehydrated, cachectic and agitated patients. NMS incidence is about 0.2 - 0.3 %patients treated with neuroleptics, mortality 20 - 30 %.At the Intensive Psychiatric Care Unit in Brno, there were 8 patients hospitalised during 5 years,who were suffering from malignant neuroleptic syndrome. The group comprised 6 women and 2men 14 to 59 old. All patients were treated with incisive neuroleptics for a psychotic episode. In 7cases it was the first manifestation of mental illness. NMS treatment consisted of immediatecessation of neuroleptic medication and application of dantrolene, dopamine agonists, and symptomatic therapy. We did not record any mortality. The most serious complication was repeatedrespiratory insufitience in one patient.

Key words:
neuroleptic malignant syndrome, neuroleptic drugs, creatine phosphokinase.


Autoři: J. Tomanová;  O. Synek;  I. Peška
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU, FN Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 5, pp. 218-225.
Kategorie: Články

Souhrn

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) je závažná komplikace neuroleptické léčby, potenciálně ohrožující život nemocných. NMS je charakterizován značnou svalovou rigiditou, hypertermií, vegetativní dysfunkcí a poruchami vědomí. Může se rozvíjet již během prvních 24 - 72 hodinneuroleptické léčby, většinou se manifestuje v prvních čtyřech týdnech terapie neuroleptiky.Nejčastěji byl pozorován po podání vyšších či rychle se zvyšujících dávek incizivních neuroleptik.Zvýšené riziko vzniku NMS je u nemocných s organickým poškozením mozku, pacientů dehydratovaných, kachektických a agitovaných. Incidence NMS se odhaduje 0,2 - 3,25 % pacientů užívajících neuroleptika. Mortalita se udává 20 - 30%.Na Jednotce intenzivní péče Psychiatrické kliniky v Brně bylo během pěti let hospitalizovánoosm pacientů s diagnózou maligního neuroleptického syndromu. Jednalo se o šest žen a dva muževe věku od 14 do 59 let, z toho v sedmi případech šlo o první manifestaci psychiatrického onemocnění. V terapii psychotické symptomatologie byla před propuknutím NMS u všech pacientů použita incizivní neuroleptika. Léčba NMS sestávala z okamžitého vysazení neuroleptik, podánídantrolenu, agonistů dopaminu a symptomatické terapie. Nezaznamenali jsme žádné letální zakončení. Jako nejzávažnější komplikace se u jednoho pacienta vyskytla opakovaně respiračníinsuficience s nutností řízené ventilace.

Klíčová slova:
neuroleptický maligní syndrom, neuroleptika, kreatinkináza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se