Vliv lithia na aktivitu Na+ - K+ a Mg++ ATPázy v mozkové kůře a v podkorových formacích u laboratorního potkana


Effect of Lithium on Na+- K+and Mg++ ATPase in theCerebral Cortex and Subcortical Formations of the Laboratory Rat

In adult female rats of our own bred (Wistar) two series of experiments were performed. SeriesA (exp. in vitro): the effect of medium enriched by 5 mmol/l of lithium chloride on Na+-K+and Mg++ dependent ATPase activities.Series B (exp. in vivo): the effect of intraperitoneally administered lithium (100 mg/kg bodyweight) in 4 successive days (also 4 applications) on the above mentioned activities.In both series the enzyme activities in the cerebral cortex and subcortical structures (includingthalamus, subcortical nuclei, hypothalamus) were followed up. In both series (A and B) lithiumelevates significantely the Mg++-ATPase activity in subcortical structures. In experiments in vitro(series A) also as the effect of lithium Mg++ dependent ATPase increased its activity in the cerebral cortex; Na+-K+ dependent ATPase was not significantely influenced by lithium. The possibleconsequences are discussed.

Key words:
lithium, Na+-K+ and Mg++ dependent ATPase activities, cerebral cortex, subcorticalstructures.


Autoři: J. Mourek;  I. Paclt;  J. Koudelová
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. S. Trojan, DrSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 4, pp. 162-165.
Kategorie: Články

Souhrn

Na dospělých samicích laboratorního potkana vlastního chovu (Wistar) jsme provedlipokusy, ve kterých jsme sledovali vliv lithia na Na+ -K+ a Mg++ dependentní ATPázy v mozkovékůře a v podkorových formacích zahrnujících talamus, podkorová jádra a hypotalamus. V prvnísérii A (in vitro) jsme sledovali vliv lithiem obohaceného média (5 mmol/l) a zjistili jsme, že lithium vyvolalo průkazné zvýšení Mg++dependentní ATPázové aktivity, a to jak v mozkové kůře taki v podkorových formacích. Na+ -K+ ATPáza nebyla signifikantně ovlivněna.V druhé sérii B (in vivo) bylo lithium v dávce 100 mg/kg hmotnosti těla aplikováno po čtyři dny zasebou (tedy 4krát). Došlo opětně k následnému průkaznému zvýšení Mg++dependentní ATPázovéaktivity v tkáni podkorových formací, ale nikoliv v tkáni mozkové kůry. Na+ -K+TPáza ani tentokráte nebyla významně ovlivněna.

Klíčová slova:
lithium, Na+-K+ a Mg++ dependentní ATPáza, mozková kůra, podkorové formace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se